Xét trao giải thưởng và triển lãm ảnh nghệ thuật Tổng kết 30 năm đổi mới (Giai đoạn 1986-2016) “Nhiếp ảnh nghệ thuật đồng hành cùng đất nước 30 năm đổi mới”

 Từ ngày 16 đến 19 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường tầng 2, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hội đồng Xét trao giải thưởng và triển lãm ảnh nghệ thuật Tổng kết 30 năm đổi mới (Giai đoạn 1986-2016) “Nhiếp ảnh nghệ thuật đồng hành cùng đất nước 30 năm đổi mới” được tiến hành.

Tính đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016, Ban Tổ chức đã nhận được 1789 tác phẩm trong đó: Sách ảnh: 44 tác phẩm; Cụm tác phẩm: 64 tác phẩm; Tác phẩm ảnh: 1681 tác phẩm của 403 tác giả gửi tham dự.

Hội đồng thẩm định sách ảnh gồm:

1.     NSNA Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội – Chủ tịch Hội đồng

2.     NSNA Chu Chí Thành – Nguyên Chủ tịch Hội khóa VI – Phó Chủ tịch Hội đồng

3.     NSNA Lý Hoàng Long – Chủ tịch HĐNT Hội NSNA VN – Thành viên

4.     NSNA Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban LLPB – Thành viên

5.     NSNA Nguyễn Văn Thành, Phó Ban LLPB – Thành viên

Hội đồng thẩm định tác phẩm và cụm tác phẩm gồm:

1.     NSNA Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội – Chủ tịch Hội đồng

2.     NSNA Chu Chí Thành – Nguyên Chủ tịch Hội khóa VI – Phó Chủ tịch Hội đồng

3.     NSNA Lý Hoàng Long – Chủ tịch HĐNT Hội NSNA VN – Thành viên

4.     NSNA Trương Hoàng Thêm – Nguyên UVBTV khóa VI- Thành viên

5.     NSNA Nguyễn Dần – Phó Chủ tịch HĐNT- Thành viên

6.     NSNA Đồng Đức Thành – Phó Chủ tịch HĐNT – Thành viên

7.       NSNA Vũ Huyến – Nhà LLPBNA  – Thành viên

Qua 04 ngày làm việc 02 Hội đồng đã chọn 235 tác phẩm trưng bày triển lãm. Trong đó Ảnh đơn: 215 tác phẩm, ảnh bộ: 07 bộ và 13 cụm tác phẩm.

Từ 235 tác phẩm Hội đồng đã chọn 36 giải thưởng: Ảnh đơn: Giải A: 06, giải B: 07, giải C: 13. Ảnh bộ: 02 giải B. Cụm tác phẩm: 02 giải A, 03 giải B, 03 giải C.

 Danh sách, tên tác giả, tác phẩm sẽ được công bố sau khi được Ban Chấp hành thông qua.

Thúy Chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.