Tổng hợp Kết quả họp xét cuối năm 2017

Ban Chấp hành họp xem xét và chốt lại kết quả cuối cùng sau khi tham khảo những đánh giá của các Hội đồng Chuyên môn 

Tại kỳ họp này, tất cả các nội dung họp xét gồm xét kết nạp hội viên mới, xét phong tước hiệu, xét hỗ trợ sáng tác, xét Cup VAPA và giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2017 đều đã được tiến hành khách quan bởi các Hội đồng chuyên môn.

Trên tinh thần tôn trọng kết quả họp xét của Hội đồng chuyên môn, Ban Chấp hành cẩn trọng xem xét một lần nữa, lần lượt từng hồ sơ, trao đổi và biểu quyết thông qua cho từng trường hợp.

Theo đó, kết quả cuối cùng của kỳ họp xét năm 2017 được tổng hợp như sau:

1. Họp xét kết nạp Hội viên 2017:

– Năm 2017, Ban TĐ-KT-HV nhận được 22 hồ sơ xét kết nạp, trong đó 18 hồ sơ sáng tác, 04 hồ sơ giảng dạy, không có hồ sơ LLPB. Theo quy trình rà soát, thẩm định ở cấp Hội đồng chuyên môn, có 13 hồ sơ sáng tác và 04 hồ sơ giảng dạy đủ điều kiện xét theo quy chế, 05 hồ sơ còn lại chưa đủ điều kiện xét.

– Các Hội đồng xem xét kỹ từng hồ sơ, bỏ phiếu cho từng tác phẩm. Một hồ sơ được công nhận là đạt về mặt nghệ thuật khi với 15 ảnh của hồ sơ đạt đủ số phiếu cần thiết (quá bán số phiếu của 15 thành viên hội đồng: từ 8/15 phiếu).

– Sau đó, ở cuộc họp cuối cùng, BCH xem xét kết quả của Hội đồng Chuyên môn, cho ý kiến và biểu quyết thông qua từng trường hợp.
 

– Kết quả cuối cùng có 13 hồ sơ sáng tác và 04 hồ sơ giảng dạy đủ điều kiện kết nạp.

DANH SÁCH HỘI VIÊN SÁNG TÁC KẾT NẠP NĂM 2017

STT Họ và tên Năm sinh Chi hội Điểm HĐNT
1 Cao Văn Mách 1966 Bến Tre 61 8/15
2 Nguyễn Hữu Thông 1987 Bắc Giang 68 10/15
3 Lê Minh Quốc 1974 Bình Thuận 71 12/15
4 Lê Anh Tuấn 1980 Điện Biên 86 10/15
5 Ngô Minh Phương 1981 Đắk Nông 64 10/15
6 Nguyễn Ngọc Hòa 1981 Gia Lai 120 11/15
7 Nguyễn Chí Long 1963 Sơn La 68 9/15
8 Nguyễn Hữu Tâm 1968 TT – Huế 68 10/15
9 Nguyễn Huy Sơn 1972 TPHCM 81 13/15
10 Phó Bá Cường 1960 TPHCM 65 12/15
11 Tống Trần Sơn 1983 TPHCM 61 11/15
12 Nguyễn Trọng Minh 1960 Tuyên Quang 76 10/15
13 Nguyễn Quỳnh Đô 1972 Yên Bái 84
10/15

DANH SÁCH HỘI VIÊN GIẢNG DẠY KẾT NẠP NĂM 2017

STT Họ và Tên Năm sinh Quê quán Chi hội Số phiếu
1. Vũ Bích Diệp 1983 Lạng Sơn Văn phòng 5/5
2. Cao Mạnh Tiến 1980 Thanh Hóa Văn phòng 5/5
3. Đồng Văn Hiếu 1987 Bắc Ninh Văn phòng 5/5
4. Vũ Minh Hiếu 1981 Vĩnh Phúc Văn phòng 5/5
 

2. Xét phong tước hiệu:

– Năm 2017, Hội NSNAVN nhận được 04 hồ sơ gửi đề nghị xét phong tước hiệu. Trong đó có 01 hồ sơ E.VAPA và 03 hồ sơ E.VAPA/G.

– Một hồ sơ được công nhận là đạt về mặt nghệ thuật khi có đủ 08 ảnh (đối với E.VAPA), 10 ảnh (đối với E.VAPA/G) đạt số phiếu quá bán số thành viên hội đồng có mặt.

– Hội đồng Nghệ thuật cẩn trọng tiến hành bỏ phiếu trên từng tác phẩm của từng hồ sơ trình Ban Chấp hành. Sau đó, ở cuộc họp cuối cùng, BCH xem xét kết quả của Hội đồng, cho ý kiến và biểu quyết thông qua từng trường hợp.

– Kết quả cuối cùng: có 03 hồ sơ dự xét đợt này đạt tiêu chuẩn phong các tước hiệu E.VAPA và E.VAPA/G gồm:

DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐƯỢC PHONG TƯỚC HIỆU E.VAPA VÀ E.VAPA/G NĂM 2017

Stt Họ và tên Chi hội Số ảnh đạt phiếu quá bán Tước hiệu
1 Lê Đức Toại Bạc Liêu 10/15 E.VAPA
2 Bảo Hưng Đăk Lăk 11/15 E.VAPA/G
3 Đặng Quang Vinh Bạc Liêu 12/15 E.VAPA/G
 

3.     Xét hỗ trợ sáng tác và xét giải xuất sắc đối với tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh năm 2017:

a.     Xét hỗ trợ sáng tác đối với tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh:

Năm 2017, Hội NSNAVN nhận được 53 bộ hồ sơ gồm:

6 công trình sách (1 sách ảnh, 5 sách LLPB, tài liệu giảng dạy)
5 triển lãm ảnh (2 triển lãm cá nhân, 3 triển lãm chi hội)
42 tác giả nhóm 7 ảnh trưng bày và đoạt giải (362 ảnh)

Cũng với cách thức bỏ phiếu từng tác phẩm, qua các cấp xét của Hội đồng chuyên môn và Ban Chấp hành, kết quả cuối cùng như sau: 12 A, 12 B và 17 C.

DANH SÁCH XÉT HỖ TRỢ SÁNG TÁC ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ẢNH
VÀ CÔNG TRÌNH SÁCH ẢNH, SÁCH LLPB NĂM 2017

Stt Họ và tên Chi hội Loại Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thành Báo ảnh A Công trình sách
2 Lê Đức Toại Bạc Liêu A  
3 Tô Hoàng Vũ Cần Thơ A  
4 Bảo Hưng Đăk Lăk A  
5 Nguyễn Thành An Đồng Nai A  
6 Chi hội Đồng Tháp Đồng Tháp A Triển lãm chi hội
7 Lê Hữu Dũng Gia Định A  
8 Đặng Kế Cường Quảng Nam A  
9 Đặng Kế Đức Quảng Nam A  
10 Chi hội TP HCM 4 TP HCM 4 A Triển lãm chi hội
11 Bùi Tiền Phong Trà Vinh A  
12 Chi hội TT Huế TT Huế A Triển lãm chi hội
13 Trần Đương Báo chí TW&HN B Công trình sách
14 Phạm Thanh Hà Văn phòng B Công trình sách
15 Phạm Văn Thành Bình Thuận B  
16 Huỳnh Phạm Anh Dũng Gia Định B  
17 Ngô Thị Thu Ba Hải Âu B  
18 Huỳnh Lãnh Kiên Giang B  
19 Võ Thị Huỳnh Kiên Giang B  
20 Nguyễn Bá Hảo Lâm Đồng 2 B  
21 Nguyễn Bá Nhân Lâm Đồng 1 B  
22 Nguyễn Đăng Hào Ninh Bình B  
23 Mai Thành Chương Quảng Nam B  
24 Trần Tấn Vịnh Quảng Nam B Công trình sách
25 Đặng Hồng Long Bình Thuận C  
26 Trần Đình Thương Bình Thuận C  
27 Trần Hữu Cường Đồng Nai C  
28 Nguyễn Đoàn Kết Kiên Giang C  
29 Nguyễn Bá Trung Lâm Đồng 1 C  
30 Bùi Duy Tư Ninh Bình C  
31 Lê Châu Đạo Phú Yên C  
32 Lê Đức Thành Quảng Bình C  
33 Trần Văn An Quảng Bình C  
34 Lê Vấn Quảng Nam C  
35 Bùi Quang Sơn Quảng Ninh C Triển lãm cá nhân
36 Lưu Trọng Thắng Thanh Hóa C  
37 Vũ Lâm Thảo Thanh Hóa C  
38 Nguyễn Ngọc Mai TP HCM 4 C  
39 Võ Văn Hoàng TP HCM 4 C  
40 Trần Tấn Đạt TP HCM 8 C  
41 Vũ Hải Vĩnh Phúc C Triển lãm cá nhân
 
b. Xét Cup VAPA và giải xuất sắc đối với tác phẩm ảnh:
 
Năm 2017, Hội NSNAVN nhận được 232 tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh của 165 tác giả (trong đó có 6 công trình sách ảnh, 01 sách LLPB; 105 tác phẩm ảnh tự chọn) dự xét Cup VAPA và Giải Xuất sắc đối với tác phẩm ảnh.

Sau khi tham khảo kết quả của Hội đồng Chuyên môn, BCH Hội NSNAVN đã quyết định xét xuất sắc cho 31 công trình, tác phẩm như sau: 01 Cúp VAPA, 7A, 7B và 16 C.
 

DANH SÁCH XÉT CUP VAPA VÀ GIẢI THƯỞNG XUẤT SẮC ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ẢNH
VÀ CÔNG TRÌNH SÁCH ẢNH, SÁCH LLPB NĂM 2017
   
Stt Họ và tên Chi hội Tác phẩm Giải Ghi chú
1 Lê Trọng Khang Quảng Nam Nghi thức dựng cây Nêu của đồng bào Cơ Tu (Ảnh bộ) CUP  
2 Trần Việt Văn BC TW&HN Nhiếp ảnh và sáng tạo  A Công trình
3 Đặng Quang Vinh Bạc Liêu Thảm họa A  
4 Huỳnh Văn Truyền Đà Nẵng Sơn Trà một mùa hoa A  
5 Nguyễn Văn Quang (Nguyễn Quang) Đà Nẵng Thiếu nữ A  
6 Trần Tuấn Việt Hà Nội The Swan A  
7 Trương Vững TT Huế Thăm rớ A  
8 Nguyễn Á Gia Định 11 Di sản Văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận Công trình
9 Nguyễn Hoàng Nam An Giang Duyên thầm B  
10 Đỗ Hữu Tuấn Bình Thuận Công việc thầm lặng B  
11 Nguyễn Hữu Hồng Cần Thơ Sản xuất dược phẩm B  
12 Nguyễn Ngọc Sơn Gia Lai Thác nước Buk Jai B  
13 Kim Mạnh Hà Nội Đồi vân tay B  
14 Trương Minh Điền Kiên Giang Ngôn ngữ tình yêu B  
15 Trần Thị Huyền (Thanh Huyền) Thái Nguyên Sản phẩm thép mới B  
16 Trần Quốc Dũng Gia Định Hiên ngang Trường Sa C Công trình
17 Trần Thế Phong TP HCM Mưu sinh C Công trình
18 Võ Trung Kiên An Giang Cung đàn thổ cẩm C  
19 Phan Thanh Cường Bạc Liêu Nhộn nhịp ngày mùa C  
20 Nguyễn Quốc Huy Bình Thuận Đôi mắt Rai C  
21 Trần Bảo Hòa Đăk Lăk Vệ sinh môi trường biển C  
22 Bùi Viết Đồng Đồng Nai Từ tâm C  
23 Lê Hữu Dũng Gia Định Mùa đông bên cha C  
24 Nguyễn Linh Vinh Quốc Gia Lai The hopeful eyes of the girl make a living by rubbish C  
25 Hoàng Hải Thịnh Hà Nội Khoảnh khắc chiến thắng C  
26 Tạ Ngọc Xuân Hà Nội Một mình C  
27 Nguyễn Bá Hảo Lâm Đồng Vạt nắng cuối ngày C  
28 Võ Văn Bằng Long An Đất Phương Nam C  
29 Đinh Công Tâm Sóc Trăng Vẻ đẹp hang động Việt Nam C  
30 Nguyễn Tiến Quảng TP HCM Lễ hội Carnival C  
31 Nguyễn Vinh Hiển Vĩnh Long Nơi tận cùng Tổ quốc C  

Tin; Hoàng Trang – Ảnh: Sỹ Minh

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.