Tổng cục Thuế quản lý việc đăng ký sử dụng thông tin HĐĐT

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ.

Tổng cục Thuế quản lý việc đăng ký sử dụng thông tin HĐĐT, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tổng cục Thuế quản lý việc đăng ký sử dụng thông tin HĐĐT (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 52 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định Tổng cục Thuế có trách nhiệm trong hoat động sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

Thứ nhất, xây dựng, triển khai, quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử, cụ thể:

Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện; có công cụ tìm kiếm thông tin, dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm;

Bảo đảm khuôn dạng thông tin, dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến;

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định, đảm bảo an toàn thông tin;

Chủ trì thực hiện việc hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ vận hành hệ thống.

Thứ hai, quản lý việc đăng ký sử dụng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử của bên sử dụng thông tin.

Thứ ba, triển khai, công bố địa chỉ thư điện tử và số điện thoại phục vụ việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Thứ tư, xây dựng, công bố các yêu cầu kỹ thuật để kết nối với Cổng thông tin hóa đơn điện tử.

Thứ năm, trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế thực hiện thông báo với các bên sử dụng thông tin. Nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin.

 Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2022.

Lê Vy

45

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.