Tiêu chuẩn về bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ ngày 25/11

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

Tiêu chuẩn về bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT

Tiêu chuẩn về bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ ngày 25/11 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 14 Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng về bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học như sau:

Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan về chương trình đào tạo từ xa được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, đánh giá và phát triển chương trình dạy học.

Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, triển khai, đánh giá và cải tiến.

Có quy trình cụ thể định kỳ rà soát, đánh giá quá trình dạy và học, quy trình phân tích, đánh giá dựa trên dữ liệu về kết quả kiểm tra, đánh giá để bảo đảm người học đạt được chuẩn đầu ra và cải tiến chất lượng. Giám sát và lưu trữ được thông tin về sự tham gia, tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học từ xa.

Các kết quả nghiên cứu khoa học, học hỏi kinh nghiệm quốc tế được sử dụng để đánh giá và cải tiến việc dạy và học từ xa.

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích phục vụ đào tạo từ xa được đánh giá và cải tiến.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định cụ thể 05 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng về quản lý triển khai chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học như sau:

Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo từ xa được xây dựng hằng năm phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục có quy định về tổ chức và quản lý triển khai thực hiện chương trình đào tạo từ xa hiệu quả và công bố công khai với các bên liên quan.

Việc quy hoạch, bổ nhiệm và bồi dưỡng cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý triển khai chương trình đào tạo từ xa.

Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai, có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật và phù hợp với hình thức đào tạo từ xa.

Bảo đảm nguồn tài chính và có kế hoạch đầu tư phát triển chương trình đào tạo từ xa và các điều kiện triển khai.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Ty Na

49

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *