Tiêu chẩn chức danh nghề nghiệp đối với trợ giảng (hạng III) từ 12/12

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tiêu chẩn chức danh nghề nghiệp đối với trợ giảng (hạng III), Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

Tiêu chẩn chức danh nghề nghiệp đối với trợ giảng (hạng III) từ 12/12 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với trợ giảng (hạng III) – Mã số: V.07.01.23 như sau:

1. Nhiệm vụ:

Hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập và chấm bài;

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo;

Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học;

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh trợ giảng (hạng III).

Chi tiết xem tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 12/12/2020.

Ty Na

58

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.