Thông tư 18/2020/TT-BYT: Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12/11/2020.

dinh dưỡng trong bệnh viện, Thông tư 18/2020/TT-BYT

Thông tư 18/2020/TT-BYT: Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 18/2020/TT-BYT, điều kiện đảm bảo cho hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện được quy định như sau:

1. Cơ cấu tổ chức về dinh dưỡng

– Tổ chức hoạt động dinh dưỡng:

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện, việc thành lập khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong khối lâm sàng của bệnh viện được thực hiện như sau:

Đối với bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải thành lập khoa Dinh dưỡng. Mỗi 100 giường bệnh phải có tối thiểu 01 người làm chuyên môn về dinh dưỡng.

Đối với bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh, nếu không thành lập được khoa Dinh dưỡng thì phải có bộ phận Dinh dưỡng hoặc có người phụ trách dinh dưỡng làm việc toàn thời gian.

– Khoa Dinh dưỡng phải có các bộ phận sau đây:

Bộ phận tư vấn dinh dưỡng.

Bộ phận dinh dưỡng điều trị.

Bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng.

Nếu chưa có bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân ngoài bệnh viện để chế biến suất ăn ngay tại bệnh viện và tổ chức, cá nhân này phải chịu sự giám sát về chuyên môn và an toàn thực phẩm của khoa Dinh dưỡng.

2. Người làm chuyên môn về dinh dưỡng

– Trưởng khoa Dinh dưỡng phải là người làm việc cơ hữu toàn thời gian về dinh dưỡng, bao gồm:

Bác sỹ y khoa hoặc bác sỹ đa khoa và có chứng chỉ đào tạo 6 tháng trở lên về dinh dưỡng lâm sàng.

Dinh dưỡng viên có trình độ từ đại học trở lên nếu bệnh viện chưa có bác sỹ đáp ứng yêu cầu trên.

– Người làm chuyên môn về dinh dưỡng điều trị là bác sỹ y khoa, bác sỹ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng hoặc dinh dưỡng viên.

3. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dinh dưỡng

– Bệnh viện phải bố trí cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động dinh dưỡng như sau:

Khoa dinh dưỡng hoặc bộ phận dinh dưỡng

Khu vực chế biến suất ăn, phòng ăn phải được thiết kế xây dựng, bố trí cách xa khu vực nhà đại thể, khu vực lưu giữ chất thải, giặt đồ, khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm và bảo đảm các điều kiện của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Các khoa Nhi, Sơ sinh phải có khu vực pha sữa: Khu vực pha sữa có hướng dẫn cách pha sữa; nước nóng, lạnh; nước sạch, bồn rửa tay và dung dịch rửa tay.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2020/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

57

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.