Khoảng hai phần ba số người ở Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, cũng có nhiều người gặp vấn đề ngược lại là quá gầy. Đây là một mối quan tâm, vì thiếu cân có thể chỉ có hại cho sức khỏe của bạn như bị béo phì.

Ngoài ra, nhiều người không bị thiếu cân trên lâm sàng vẫn muốn đạt được một số cơ bắp.

Cho dù bạn đang thiếu cân lâm sàng hay chỉ đơn giản là vật lộn để tăng cân, các nguyên tắc chính đều giống nhau.

Bài viết này phác thảo một chiến lược đơn giản để nhanh chóng tăng cân – cách lành mạnh.