Cho dù bạn hút thuốc như thế nào, thuốc lá vẫn nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Không có chất an toàn trong bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào, từ acetone và đến nicotine và carbon monoxide. Các chất bạn hít vào không chỉ ảnh hưởng đến phổi của bạn. Chúng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của bạn.

Hút thuốc có thể dẫn đến một loạt các biến chứng đang diễn ra trong cơ thể, cũng như ảnh hưởng lâu dài đến hệ thống cơ thể của bạn. Mặc dù hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ của bạn về một loạt các vấn đề trong vài năm, một số tác động cơ thể là ngay lập tức. Tìm hiểu thêm về các triệu chứng và tác động tổng thể của việc hút thuốc đối với cơ thể dưới đây.

Khói thuốc lá cực kỳ có hại cho sức khỏe của bạn. Không có cách nào an toàn để hút thuốc. Thay thế thuốc lá của bạn bằng một điếu xì gà, ống hoặc hookah sẽ không giúp bạn tránh được những rủi ro về sức khỏe.