Sở VHTTDL lập dự toán chi chế độ dinh dưỡng của VĐV hàng năm

Ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.

Sở VHTTDL lập dự toán chi chế độ dinh dưỡng của VĐV hàng năm, Thông tư 86/2020/TT-BTC

Sở VHTTDL lập dự toán chi chế độ dinh dưỡng của VĐV hàng năm (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn thêm một số điểm về lập dự toán và hạch toán mục lục ngân sách như sau:

– Lập dự toán: Hàng năm, cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và tổng hợp vào dự toán ngân sách của cấp mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

– Khoản chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được hạch toán vào Mục 6400 – Các khoản thanh toán khác cho cá nhân thuộc Tiểu mục 6401 – Tiền ăn và chương, loại, khoản tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách hiện hành.

Chi tiết xem tại Thông tư 86/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

1

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.