Sở GTVT có trách nhiệm BC tình hình vận tải liên vận Campuchia – Lào – VN

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia – Lào – Việt Nam về vận tải đường bộ.

BC tình hình vận tải liên vận Campuchia - Lào - VN , Thông tư 20/2020/TT-BGTVT

Sở GTVT có trách nhiệm BC tình hình vận tải liên vận Campuchia – Lào – VN (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư 63/2013/TT- BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. Cụ thể, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Giao thông vận tải) có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình hình hoạt động vận tải liên vận Campuchia – Lào – Việt Nam, chi tiết báo cáo như sau:

Tên báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động vận tải giữa các nước Campuchia – Lào – Việt Nam;

Nội dung yêu cầu báo cáo: kết quả hoạt động vận tải giữa các nước Campuchia – Lào – Việt Nam theo mẫu đề cương quy định tại điểm g khoản này;

Phương thức gửi, nhận báo cáo: gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử hoặc phương thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật;

Tần suất thực hiện báo cáo: định kỳ hàng năm;

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo;

Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo;

Mẫu đề cương báo cáo: theo Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư 63/2013/TT- BGTVT

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng bổ sung về quy định doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải liên vận Campuchia – Lào – Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải về tình hình hoạt động vận tải liên vận Campuchia – Lào – Việt Nam của đơn vị, chi tiết báo cáo như sau:

Tên báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách giữa các nước Campuchia – Lào – Việt Nam;

Nội dung yêu cầu báo cáo: kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách giữa các nước Campuchia – Lào – Việt Nam theo mẫu đề cương quy định tại điểm g khoản này;

Phương thức gửi, nhận báo cáo: gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử hoặc phương thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật;

Tần suất thực hiện báo cáo: định kỳ 06 tháng;

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10 tháng 7 của kỳ báo cáo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng cuối năm;

Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 của kỳ báo cáo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm và từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng cuối năm;

Mẫu đề cương báo cáo: theo Phụ lục XI, XII ban hành kèm theo Thông tư 63/2013/TT- BGTVT.

Xem chi tiết tại Thông tư 20/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Ty Na

55

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.