Sau tốt nghiệp ngành CNKT tài nguyên nước sinh viên sẽ QL dữ liệu tài nguyên nước

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh.

Sau tốt nghiệp ngành CNKT tài nguyên nước sinh viên sẽ QL dữ liệu tài nguyên nước, Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH

Sau tốt nghiệp ngành CNKT tài nguyên nước sinh viên sẽ QL dữ liệu tài nguyên nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH quy định sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước bao gồm:

1. Đối với trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt;

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;

– Quan trắc tài nguyên nước mặt;

– Quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

– Dự báo tài nguyên nước;

Quản lý dữ liệu tài nguyên nước;

– Quy hoạch tài nguyên nước;

– Phân tích, thí nghiệm nước;

– Quản lý vận hành công trình khai thác tài nguyên nước.

2. Đối với trình độ trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt;

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;

– Quan trắc tài nguyên nước mặt;

– Quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

Quản lý dữ liệu tài nguyên nước;

– Quy hoạch tài nguyên nước;

– Phân tích, thí nghiệm nước;

– Quản lý vận hành công trình khai thác tài nguyên nước.

Chi tiết xem tại Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 10/02/2019.

Ty Na

75

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.