Quy chế an toàn thông tin trong HĐ ngân hàng phải được người ĐDHP ký ban hành

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Quy chế an toàn thông tin trong HĐ ngân hàng, Thông tư 09/2020/TT-NHNN

Quy chế an toàn thông tin trong HĐ ngân hàng phải được người ĐDHP ký ban hành (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về quy chế an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng như sau:

1. Tổ chức xây dựng quy chế an toàn thông tin phù hợp với hệ thống thông tin, cơ cấu tổ chức, yêu cầu quản lý và hoạt động của tổ chức. Quy chế an toàn thông tin phải được người đại diện hợp pháp ký ban hành và triển khai thực hiện trong toàn tổ chức.

2. Quy chế an toàn thông tin tối thiểu gồm các nội dung cơ bản sau:

Quản lý tài sản công nghệ thông tin;

Quản lý nguồn nhân lực;

Bảo đảm an toàn về mặt vật lý và môi trường lắp đặt;

Quản lý vận hành và trao đổi thông tin;

Quản lý truy cập;

Quản lý sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba;

Quản lý tiếp nhận, phát triển, duy trì hệ thống thông tin;

Quản lý sự cố an toàn thông tin;

Bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống thông tin;

Kiểm tra nội bộ và chế độ báo cáo.

3. Tổ chức rà soát quy chế an toàn thông tin tối thiểu mỗi năm một lần, bảo đảm sự đầy đủ của quy chế theo các quy định tại Thông tư này. Khi phát hiện những bất cập, bất hợp lý gây ra mất an toàn thông tin hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức tiến hành chỉnh sửa, bổ sung ngay quy chế an toàn thông tin đã ban hành.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thùy Trâm

19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *