Phải công khai cách thức tra cứu, nhận file gốc hóa đơn điện tử

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ.

Phải công khai cách thức tra cứu, nhận file gốc hóa đơn điện tử,Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Phải công khai cách thức tra cứu, nhận file gốc hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 55 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quyền:

Tạo hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế;

Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu thuộc trường hợp và đối tượng quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế;

Sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Sử dụng hóa đơn hợp pháp để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh;

Khiếu kiện các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm các quyền tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn hợp pháp.

Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ:

Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

Quản lý các hoạt động tạo hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP nếu sử dụng hóa đơn điện tử và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Công khai cách thức tra cứu, nhận file gốc hóa đơn điện tử của người bán tới người mua hàng hóa, dịch vụ;

Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2022.

Lê Vy

55

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.