Nội dung yêu cầu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-VPCP về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung yêu cầu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, Thông tư 01/2020/TT-VPCP

Nội dung yêu cầu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định nội dung yêu cầu báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bao gồm tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đánh giá tác động thủ tục hành chính quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Thẩm định, thẩm tra thủ tục hành chính quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Công bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính;

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính;

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính;

Giải quyết thủ tục hành chính;

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính;

Kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh đó, tần suất thực hiện báo cáo là Quý I, quý II, quý III và hằng năm.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Ty Na

57

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *