Những trường hợp thanh tra có quyền xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn, Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Những trường hợp thanh tra có quyền xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của thanh tra được thực hiện trong những trường hợp sau:

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

2. Chánh thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế, Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125;

Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định 125;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125.

3. Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Chương III Nghị định này;

Phạt tiền đến 140.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định 125;

Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định 125;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125.

4. Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Chương III Nghị định 125;

Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định 125;

Đình chỉ hoạt động in hóa đơn có thời hạn đối với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định 125;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định 125.

Xem chi tiết tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Thùy Trâm

23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *