Nguyên tắc hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện theo Thông tư 18/2020/TT-BYT

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12/11/2020.

hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện, Thông tư 18/2020/TT-BYT

Nguyên tắc hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện theo Thông tư 18/2020/TT-BYT (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định 05 nguyên tắc hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện như sau:

1. Các bệnh viện phải tổ chức hoạt động dinh dưỡng gắn với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

2. Người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú đều được sàng lọc yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng; đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú đều được sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

3. Người bệnh được chỉ định chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của mình.

4. Bác sỹ điều trị, bác sỹ khoa dinh dưỡng là người quyết định chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

5. Người làm công tác dinh dưỡng phải có trình độ chuyên môn về dinh dưỡng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lưu ý: Thông tư 18/2020/TT-BYT áp dụng cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Cụ thể, Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng, điều kiện bảo đảm và trách nhiệm thực hiện hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức về dinh dưỡng được quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BYT như sau:

– Tổ chức hoạt động dinh dưỡng:

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện, việc thành lập khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong khối lâm sàng của bệnh viện được thực hiện như sau:

Đối với bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải thành lập khoa Dinh dưỡng. Mỗi 100 giường bệnh phải có tối thiểu 01 người làm chuyên môn về dinh dưỡng.

Đối với bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh, nếu không thành lập được khoa Dinh dưỡng thì phải có bộ phận Dinh dưỡng hoặc có người phụ trách dinh dưỡng làm việc toàn thời gian.

– Khoa Dinh dưỡng phải có các bộ phận sau đây:

Bộ phận tư vấn dinh dưỡng.

Bộ phận dinh dưỡng điều trị.

Bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng.

Nếu chưa có bộ phận chế biến và cung cấp chế độ dinh dưỡng, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân ngoài bệnh viện để chế biến suất ăn ngay tại bệnh viện và tổ chức, cá nhân này phải chịu sự giám sát về chuyên môn và an toàn thực phẩm của khoa Dinh dưỡng.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2020/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

49

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.