Người làm công tác dược lâm sàng tại CSKB, CB cần những điều kiện gì?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được ban hành ngày 02/11/2020.

công tác dược lâm sàng tại CSKB, CB, Nghị định 131/2020/NĐ-CP

Người làm công tác dược lâm sàng tại CSKB, CB cần những điều kiện gì? (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 131/2020/NĐ-CP, điều kiện của người làm công tác dược lâm sàng được quy định như sau:

1. Người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại mục 2. dưới đây, phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành dược trở lên (được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam).

2. Người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có một trong các văn bằng sau đây (được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam):

Văn bằng đáp ứng điều kiện quy định tại mục 1. và có một trong các văn bằng, chứng chỉ về y dược cổ truyền quy định tại điểm i và l khoản 1 Điều 13 Luật Dược;

Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược cổ truyền trở lên;

Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền trở lên.

3. Người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng điều kiện quy định tại mục 1. Trường hợp người làm công tác dược lâm sàng cũng chính là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược thì phải đáp ứng điều kiện: người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có văn bằng chuyên môn là Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (gọi là Bằng dược sỹ) và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

Xem chi tiết tại Nghị định 131/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *