Mức ăn hàng ngày của vận động viên đội tuyển quốc gia là 320.000 đồng

Ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.

Mức ăn hàng ngày của vận động viên đội tuyển quốc gia, Thông tư 86/2020/TT-BTC

Mức ăn hàng ngày của vận động viên đội tuyển quốc gia là 320.000 đồng (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn:

Thứ nhất, tập huấn ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mức chi cụ thể như sau (đơn vị tính: Đồng/người/ngày):

STT

Đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển quốc gia

320.000

2

Đội tuyển trẻ quốc gia

320.000

3

Đội tuyển cấp tỉnh, ngành

240.000

4

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành

200.000

Thứ hai, tập huấn ở nước ngoài: Huấn luyện viên, vận động viên khi tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý vận động viên ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Ngoài ra, về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian lập trung thi đấu cụ thể như sau:

– Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Khoản 2, 4, 5, 6, 7 Điều 37 Luật Thể dục thể thao 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau (đơn vị tính: Đồng/người/ngày):

STT

Đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển trẻ quốc gia

320.000

2

Đội tuyển cấp tỉnh, ngành

320.000

3

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành

240.000

– Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại khoản 1, 3 Điều 37 Luật Thể dục thể thao 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được hưởng mức ăn hàng ngày quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư này).

Chi tiết xem tại Thông tư 86/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

33

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.