Mất thẻ Hòa giải viên, xin cấp lại thế nào?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

Mất thẻ Hòa giải viên, Thông tư 04/2020/TT-TANDTC

Mất thẻ Hòa giải viên, xin cấp lại thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ Hòa giải viên như sau:

– Khi thay đổi thông tin cá nhân trong Thẻ Hòa giải viên: Trường hợp có sự thay đổi về thông tin, ngày tháng năm sinh…, Hòa giải viên báo cáo Chánh án Tòa án nơi mình làm việc, cung cấp các giấy tờ, tài liệu hợp pháp chứng minh có sự thay đổi.

– Các thông tin trong Thẻ Hòa giải viên đã cấp bị sai sót: Hòa giải viên báo cáo Chánh án Tòa án nơi mình làm việc để cấp đổi Thẻ hòa giải viên.

– Thẻ Hòa giải viên bị mất, bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng:

Trường hợp bị mất: Hòa giải viên phải báo cáo ngay với Chánh án Tòa án nơi mình làm việc và nói rõ lý do, hoàn cảnh bị mất Thẻ, cung cấp các tài liệu kèm theo (nếu có);

Trường hợp Thẻ Hòa giải viên bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng: Hòa giải viên phải báo cáo ngay với Chánh án Tòa án nơi mình làm việc để đề nghị cấp đổi Thẻ Hòa giải viên.

Chánh án Tòa án có văn bản báo cáo rõ lý do đề nghị cấp đổi, cấp lại Thẻ Hòa giải viên theo quy định.

Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại Thẻ Hòa giải viên (theo Mẫu số 10).

Nộp lại Thẻ Hòa giải viên cũ để hủy theo quy định.

Hòa giải viên được bổ nhiệm lại, phải nộp lại Thẻ cũ để cấp thẻ mới.

Hòa giải viên đã được miễn nhiệm, thôi làm Hòa giải viên.

Hòa giải viên bị buộc thôi làm Hòa giải viên.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

2

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.