Không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn trong các trường hợp sau

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn, Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn trong các trường hợp sau (Ảnh minh họa)

Theo Điều 38 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm:

Trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định 125;

Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định 125 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Cá nhân vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã chết, mất tích; tổ chức vi phạm hành chính đã bị giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định 125.

Căn cứ xác định cá nhân chết, mất tích; tổ chức bị giải thể, phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 125;

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Trong 04 trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đầu tiên nêu trên thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định (nếu có). Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Xem chi tiết tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Thùy Trâm

25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *