Khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong bệnh viện có nhiệm vụ gì?

Ngày 12/11/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng, Thông tư 18/2020/TT-BYT

Khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong bệnh viện có nhiệm vụ gì? (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 18/2020/TT-BYT, nhiệm vụ của khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng được quy định như sau:

1. Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

2. Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh.

4. Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.

5. Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I.

6. Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện.

8. Đầu mối xây dựng tài liệu tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh, người nhà người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

9. Thực hiện hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

10. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2020/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

116

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.