Khi vịt vào quán bar

Một con vịt lạch bạch bước vào quán bar, nó bước tới người phục vụ và hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ trả lời không và con vịt bỏ đi….

Ngày hôm sau con vịt quay lại và hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ trả lời không và con vịt bỏ đi…

Ngày tiếp theo con vịt lại trở lại và nó tiếp tục hỏi “ở đây có nho không?” người phục vụ giận quá bèn nói “ này vịt hôm nay không có nho, hôm qua không có nho và ngày mai cũng không có nho nếu mày quay lại chỉ với câu hỏi như vậy thì tao sẽ lấy đinh đóng cái mỏ bẹp dính của mày xuống sàn biết không hả?” con vịt lặng lẻ bỏ đi.

Và ngày hôm sau con vịt lại quay trở lại, lần này nó hỏi người phục vụ “ có đinh không?” người phục vụ trả lời không và nó nói “ tốt thế có nho không?” .

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.