Khi vận hành thử cơ sở LPƯNC phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

vận hành thử cơ sở LPƯNC, Thông tư 05/2020/TT-BKHCN

Khi vận hành thử cơ sở LPƯNC phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 05/2020/TT-BKHCN, yêu cầu an toàn đối với vận hành thử cơ sở LPƯNC được quy định như sau:

1. Phải có các biện pháp kỹ thuật – hành chính để xác minh sự phù hợp của đặc tính kỹ thuật đạt được so với thiết kế.

2. Phải thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng hướng dẫn về bảo đảm an toàn bức xạ và thiết lập các mức kiểm soát;

– Ban hành và cập nhật định kỳ hồ sơ kỹ thuật của cơ sở LPƯNC;

– Lập và cập nhật định kỳ hồ sơ liều của nhân viên bức xạ; xây dựng và thực hiện biện pháp giảm thiểu liều và số người bị chiếu xạ;

– Tổ chức việc bảo vệ thực thể; kiểm đếm và kiểm soát vật liệu hạt nhân, chất phóng xạ và chất thải phóng xạ.

3. Phải xây dựng chương trình vận hành thử với các nội dung sau:

– Các công đoạn chính của từng công việc trong quá trình vận hành thử;

– Trạng thái ban đầu của cơ sở LPƯNC trước mỗi công đoạn của từng công việc trong vận hành thử;

– Nội dung và yêu cầu đối với tài liệu ở mỗi giai đoạn của vận hành thử.

4. Việc vận hành thử phải bao gồm các giai đoạn: hiệu chỉnh khởi động, khởi động vật lý và khởi động năng lượng.

5. Trong giai đoạn hiệu chỉnh khởi động phải kiểm tra khả năng vận hành cũng như sự phù hợp với thiết kế của từng hệ thống và tổng thể các hệ thống khi có tác động qua lại.

6. Trong giai đoạn khởi động vật lý (bao gồm cả nạp nhiên liệu vào vùng hoạt) phải kiểm tra sự phù hợp của đặc trưng vật lý – nơtron so với thiết kế.

7. Trong giai đoạn khởi động năng lượng phải tiến hành:

– Khảo sát ảnh hưởng của công suất và nhiệt độ đến từng đặc trưng vật lý – nơtron đã đo được ở giai đoạn khởi động vật lý;

– Nghiên cứu đặc trưng của các kênh thí nghiệm và kênh chiếu xạ, bao gồm cả phân bố thông lượng nơtron tại lối ra các kênh ở vành phản xạ và tại các kênh trong vùng hoạt;

– Đo tình trạng bức xạ tại địa điểm cơ sở LPƯNC.

8. Khi khởi động năng lượng, việc đưa lò phản ứng lên thông số danh định theo thiết kế phải được thực hiện theo nhiều giai đoạn với các mức công suất và khoảng thời gian xác định.

9. Tất cả các điều chỉnh sau quá trình vận hành thử phải được bổ sung vào tài liệu thiết kế – kỹ thuật, Báo cáo phân tích an toàn, tài liệu công nghệ và tài liệu vận hành cơ sở LPƯNC.

Chi tiết xem tại Thông tư 05/2020/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/12/2020.

Thùy Trâm

37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *