Khám phá không gian – thời gian với kiến trúc tạm thời

kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Các kiến trúc sư Francisco Magnone và Luciano Lopez trình bày ‘m4’, một cài đặt tạm thời khám phá lịch sử không gian-thời gian liên tục với sự phát triển của lĩnh vực kiến trúc tạm thời. Thay vì thiết kế một dự án hoàn toàn mới, “M4” tìm cách tạo ra mối quan hệ giữa các thành phần hiện có của kiến trúc để đạt đến sự thay đổi lớn hơn hỗ trợ cho kết cấu tạm thời – phù hợp với thời đại ngày nay. “Nó được đặt giữa một RTA (tạm dịch: sẵn sàng để lắp đặt (ready to assemble) và một giải pháp siêu đặc biệt ‘một cái tổ ở trong một cái hang'”, bộ đôi này giải thích.

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Nguyên mẫu ngoài trời ở Montevideo

 

 

Được phát triển như là dự án sự nghiệp cuối cùng của Khoa kiến trúc, “M4” rút ngắn khoảng cách giữa kiến trúc và những suy nghĩ đương đại nhất về thời gian. Một phạm vi xã hội và đô thị được áp dụng để khám phá các khái niệm về sự đồng thời, phân tích dữ liệu tham số và linh động theo thời gian. “Nếu các kiến trúc sư thống trị máy bay và giới thiệu trước thế kỉ 20 […] thời gian sẽ là vấn đề của thế kỉ mới. Câu hỏi rất đơn giản: Liệu những kiến trúc sư như chúng ta đã chuẩn bị cho những thiết kế bốn chiều?.”

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

M4 được lắp đặt ở khoa kiến trúc trong bảy ngày

 

 

Được thiết đặt tại thành phố Montevideo, Uruguay, cấu trúc tạm thời bao gồm một mô đun không gian tối thiểu trên một nền tảng đa chức năng. Nhiệm vụ của nó là tạo ra một không gian anodyne và siêu linh hoạt có thể được thích nghi với các bối cảnh và cách sử dụng khác nhau. Việc lắp đặt được đặt ở vị trí sân của khoa kiến trúc ở Montevideo trong thời gian bảy ngày, tạo ra một không gian mới có khả năng tồn tại và tháo dỡ mà không để lại dấu vết hiện hữu nào.

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Trên tất cả, các ứng dụng khác nhau của m4 khám phá một số những câu hỏi sau:

Đầu tiên, có một chương trình nội địa xác định cho một cá nhân đương đại trong sự chuyển động không ngừng? Làm thế nào để liên hệ kỹ thuật với khí hậu và tính cụ thể với tính trừu tượng?

Thứ hai, độ cao tối đa của cấu trúc tạm thời? Nó có khả thi được đặt trong khu vực được ủy thác nhất của thành phố Montevideo hay không?

Thứ ba, làm thế nào để đối mặt với những ngắn hạn – đôi khi là dài hạn – từ quan điểm của nhà nước? 

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Góc nhìn của nội thất

 

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Sự khám phá bên trong ngôi nhà theo vấn đề đầu tiên

 

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Không gian được thành lập theo vấn đề thứ hai

 

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez


Khu vực xã hội và thể thao theo vấn đề thứ ba

 

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Cơ hội đô thị và khu vực 4 chiều

 

 


kien-truc-khong-gian-thoi-gian-francisco magnone-luciano lopez

 

Tính đồng thời và mạng lưới chuyên trách

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.