Kết quả xét hỗ trợ sáng tác, xét cup VAPA, giải xuất sắc, kết nạp Hội viên và tước hiệu năm 2016

I.      Kết quả họp xét kết nạp hội viên và xét phong tước hiệu năm 2016:

1.     Họp xét kết nạp Hội viên 2016:

 Năm 2016, Ban TĐ-KT-HV nhận được 58 hồ sơ xét kết nạp, trong đó toàn bộ là 58 hồ sơ sáng tác, không có hồ sơ LLPB, giảng dạy. Theo quy trình rà soát, thẩm định ở cấp Hội đồng chuyên môn, có 52 hồ sơ đủ điểm, 06 hồ sơ chưa đủ điều kiện xét

 HĐNT tiến hành xét kết nạp hội viên theo phương pháp bỏ phiếu từng tác phẩm. Một hồ sơ được công nhận là đạt về mặt nghệ thuật khi Hồ sơ có 15 ảnh có số phiếu quá bán (8/15 phiếu) là đạt nội dung về nghệ thuật

 BCH xem xét kết quả của HĐ Chuyên môn, cho ý kiến và biểu quyết từng trường hợp.

 Kết quả cuối cùng có 49 hồ sơ sáng tác đủ điều kiện kết nạp

  DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN NĂM 2016

 
Stt

Họ và tên

Đơn vị

 
 

1

Huỳnh Thanh Hùng

An Giang

 

2

Lâm Hương Nguyên

Bạc Liêu

 

3

Nguyễn Trung Hiếu

Bến Tre

 

4

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

 

5

Trần Công

Bình Dương

 

6

Lê Phương Bằng

Cà Mau

 

7

Lương Nguyễn Thiên Chương

Cần Thơ

 

8

Nguyễn Trung Kiên

Cần Thơ

 

9

Trần Anh Thắng

Cần Thơ

 

10

Trần Ngọc Thanh

Cần Thơ

 

11

Huỳnh Nam Đông

Đà Nẵng

 

12

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

 

13

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

 

14

Trịnh Thu Nguyệt

Đà Nẵng

 

15

Nguyễn Hùng

Đắk Nông

 

16

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

 

17

Nguyễn Hồng Được

Hà Nội

 

18

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

 

19

Phạm Hoài Nam

Hà Nội

 

20

Tạ Ngọc Xuân

Hà Nội

 

21

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

 

22

Trần Tuấn Việt

Hà Nội

 

23

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

 

24

Trần Phúc Thạnh

Lào Cai

 

25

Mai Quốc Cách

Nam Định

 

26

Nguyễn Cảnh Hùng

Nghệ An

 

27

Hàng Khương Quang

Ninh Thuận

 

28

Nguyễn Vũ Hậu

Phú Thọ

 

29

Đoàn Cao Liêm

Phú Yên

 

30

Nguyễn Phong Hoàng

Phú Yên

 

31

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

 

32

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

 

33

Đinh Công Tâm

Sóc Trăng

 

34

Tăng Hùng Sơn

Sóc Trăng

 

35

Lê Minh Vũ

Tiền Giang

 

36

Lê Phong Vũ

Tiền Giang

 

37

Trần Thanh Hải

Tiền Giang

 

38

Hồ Đình Thịnh

TP. HCM

 

39

Lê Thanh Sơn

TP. HCM

 

40

Nguyễn Huyền Vũ

TP. HCM

 

41

Võ Thị Bích Trâm

TP. HCM

 

42

Dương Văn Hưởng

Trà Vinh

 

43

Nguyễn Hoàng Kha

Vĩnh Long

 

44

Lê Bác Đạt

Yên Bái

 

45

Chu Văn Chỉ

Gia Lai

 

46

Dương Hoàng Lộc

Tiền Giang

 

47

Danh Hiệp

Kiên Giang

 

48

Vũ Xuân Thao

TP. HCM

 

49

Trần Trọng Lượm

Ninh Thuận

 

 

2.     Trường hợp xét phong tước hiệu E.VAPA/G:

       Ông Nguyễn Đức Diệu – Trưởng Ban Tổ chức-Thi đua-Hội viên báo cáo tình hình nhận hồ sơ: Năm 2016, Hội NSNAVN nhận được 07 hồ sơ gửi đề nghị xét phong tước hiệu. Trong đó có 2 hồ sơ E.VAPA và 5 hồ sơ E.VAPA/G.

Trong đó, 2 hồ sơ đề nghị xét tước hiệu E.VAPA và 01 hồ sơ đề nghị tước hiệu E.VAPA/G không đủ huy chương, vậy, Hội đồng chỉ xét 04 hồ sơ đủ điều kiện xét theo như quy chế.

        Hội đồng Nghệ thuật tiến hành bỏ phiếu trên từng tác phẩm của từng hồ sơ.

Kết quả cuối cùng như sau: 03 hồ sơ đạt tiêu chuẩn phong tước hiệu E.VAPA/G năm 2016 gồm:

 

Stt

Họ và tên

Chi hội

1

Trương Hữu Hùng

Bình Thuận

2

Nguyễn Vinh Hiển

Vĩnh Long

3

Nguyễn Hương Vượng

Đắk Lắk

 

3.     Xét hỗ trợ sáng tác và xét giải xuất sắc đối với tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh năm 2016:

  a.     Xét hỗ trợ sáng tác đối với tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh:

Năm 2016, Hội NSNAVN nhận được 83 bộ hồ sơ, trong đó có 08 hồ sơ không đạt tiêu chuẩn xét theo quy chế. Hội đồng xem xét 75 hồ sơ đạt tiêu chuẩn xét: Cụ thể gồm:

–  6 công trình sách ảnh :

– 12 triển lãm cá nhân + tập thể

– 19 bộ đăng ký đề tài

– 44 bộ 7 ảnh đủ tính điểm trở lên

Kết quả cuối cùng:

– 03 hồ sơ đoạt giải A

– 07 hồ sơ đoạt giải B

– 20 hồ sơ đoạt giải C

  DANH SÁCH XÉT HỖ TRỢ SÁNG TÁC ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ẢNH VÀ CÔNG TRÌNH SÁCH ẢNH 2016:

   

Stt

Họ và tên

Chi hội

Giải

1

Chi hội Kiên Giang

Kiên Giang

A

2

Chi hội Lâm Đồng 1

Lâm Đồng 1

A

3

Dzũng Nguyễn

TP HCM 2

A

4

Chi hội Hải Âu

Hải Âu

B

5

Kim Mạnh

Hà Nội

B

6

Lê Ngọc Huy

Hà Nội 4

B

7

Trần Bảo Hòa

Đắk Lắk

B

8

Phạm Văn Tùng

Hải Phòng

B

9

Nguyễn Thị Kim Em

Kiên Giang

B

10

Trần Thế Phong

TP HCM 4

B

11

Chi hội Sơn La

Sơn La

12

Hà Quốc Thái

Tiền Giang

 C

13

Lê Thị Kim Liên

Hải Âu

 C

14

Nguyễn Hồng Nga

Hải Âu

 C

15

Bạch Ngọc Tư

Quảng Ninh

 C

16

Lê Hữu Nghĩa

An Giang

 C

17

Võ Văn Kiên

An Giang 1

 C

18

Dương Văn Nhi

Bạc Liêu

 C

19

Lê Thanh Ngôn

Bạc Liêu

 C

20

Trần Văn Túy

Bình Thuận

 C

21

Thân Nguyên

Đà Nẵng

 C

22

Vũ Ngọc Hoàng

Khánh Hòa

 C

23

Bùi Văn Chung

Kiên Giang

 C

24

Võ Văn Bằng

Long An

 C

25

Đinh Cường Quang

Nam Định

 C

26

Dương Duy Khang

Ninh Bình

 C

27

Ninh Mạnh Thắng

Ninh Bình

 C

28

Nguyễn Văn Quang

Ninh Thuận

 C

29

Hà Văn Đông

TP HCM 8

 C

30

Nguyễn Vinh Hiển

Vĩnh Long

 C

 

 

 b. Xét Cup VAPA và giải xuất sắc đối với tác phẩm ảnh:

Năm 2016, Hội NSNAVN nhận được 306 tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh của 203 tác giả (trong đó 44 giải quốc tế, 114 giải trong nước, 144 tự chọn, 4 công trình sách ảnh) dự xét Cup VAPA và giải xuất sắc đối với tác phẩm ảnh.

       01 Cúp VAPA

         02 tác phẩm đạt giải A

         05 tác phẩm đạt giải B

       13 tác phẩm đạt giải C.

  

Stt

Họ và tên

Chi hội

Tác phẩm

Giải

1

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

Độc đáo bờ biển Việt Nam

 (Ảnh bộ)

CUP VAPA

2

Lâm Thanh Liêm

Bạc Liêu

Dẫn dòng điện xanh

A

3

Bùi Tiền Phong

Trà Vinh

Nắng công trình

A

4

Hồ Anh Tiến

Gia Lai

Quyết liệt

B

5

Hồ Sĩ Trung

Hà Nội

Nụ hôn chiến thắng

B

6

Lại Diễn Đàm

Hà Nội

Nghề làm chiếu Quảng Xương – Thanh Hóa

(Ảnh bộ)

B

7

Vũ Quang Ngọc

Hà Nội

Trước gương than

B

8

Đoàn Thi Thơ

Hải Âu

Bình yên phố Cáo

B

9

Trần Thanh Toàn

Bạc Liêu

Cơn mưa đầu mùa

C

10

Đỗ Hữu Tuấn

Bình Thuận

Những người giữ đáy biển Hòn Cau (Ảnh bộ)

C

11

Nguyễn Thanh Dũng

Cà Mau

Trên những tầng cao

C

12

Bùi Đăng Thanh

Hà Tây

Ánh sao đêm

C

13

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

Bình minh trên biển

C

14

Lê Ngọc Tòng

Long An

Công trình đập ngăn mặn

C

15

Huỳnh Công Nghĩa

Ninh Thuận

Khoảnh khắc tuổi thơ

C

16

Trần Văn An (Hoàng An)

Quảng Bình

Ngư dân Kỳ Nam điêu đứng do sự cố môi trường biển (Ảnh bộ)

C

17

Đặng Kế Đức

Quảng Nam

Bên trong cuộc sống

C

18

Mai Thành Chương

Quảng Nam

Văn minh đô thị

C

19

Nguyễn Sinh Long

TP HCM

Ném đĩa

C

20

Trần Thị Minh Hà (Kim Chi)

TP HCM

Ánh sáng trên công trường

C

21

Nguyễn Văn Miền

Yên Bái

Thác Bà – Hạ Long trên cạn

C

 

·        Kết quả xét Giải xuất sắc đối với công trình sách ảnh 2016:

 

       01 công trình đạt giải A

       01 công trinh đạt giải B

       01 công trình đạt giải C

 

Stt

Họ và tên

Chi hội

Tác phẩm

Giải

1

Phạm Ngọc Hợi

Đà Nẵng

Nhịp thời gian

A

2

Nguyễn Văn Đảnh

Tp. HCM 1

Những người dân quê tôi

B

3

Trịnh Hải

Báo Nhân dân

Trịnh Hải – Những góc nhìn

C

 

c. Xét hỗ trợ sáng tác đối với công trình LLPB, sách ảnh:

Năm 2016, Hội NSNAVN nhận được 06 hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ sáng tác đối với công trình sách Lý luận phê bình, sách kỹ thuật, sách ảnh. Trong đó có 1 tác giả mới kết nạp hội viên năm 2015 không thuộc đối tượng xét theo quy định tại quy chế. 01 tác phẩm không đúng quy định về hình thức, nội dung theo quy chế xét:

Kết quả xét hỗ trợ sáng tác đối với công trình LLPB, sách ảnh 2016:

 

       01 công trình đạt giải A

       02 công trình đạt gải B

       01 công trình đạt giải C 

Stt

Họ và tên

Chi hội

Tác phẩm

Giải

1

Trần Việt Văn

Báo chí TW

Nhiếp ảnh và sáng tạo

A

2

Trần Lam

Kiên Giang

Sách ảnh Trần Lam

B

3

Văn Ngọc Nhuần

Sóc Trăng

Tình đất và người trong tôi

B

4

Nguyễn Hữu Nền

Hà Nội 2

Việt Nam di tích, văn hóa thắng cảnh

C

 

   

 

 

Hoàng Trang – Thúy Chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.