Kết quả Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 21- 2016

Tính đến hết ngày 30/6/2016, Ban Tổ chức đã nhận được 2.026 ảnh của 289 tác giả dự thi. Ảnh dự liên hoan được gửi dưới dạng kỹ thuật số, các tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên website của Ban Tổ chức www.lienhoananhkhuvuc.vn

Hội đồng giám khảo được thành lập theo quyết định số 45/QĐ-NA ngày 18/3/2016 gồm các thành viên:

1.      Ông Đồng Đức Thành, ES.VAPA – Phó Chủ tịch HĐNT Hội NSNAVN – Chủ tịch Hội đồng;

2.      Ông Nguyễn Duy Anh, E.VAPA/G – Thành viên;

3.      Ông Hoàng Thạch Vân, E.VAPA/G – Thành viên;

4.      Ông Trương Hữu Hùng – ES.VAPA – Thành viên;

5.      Ông Nguyễn Văn Thương – E.VAPA – Thành viên.

Sau nhiều ngày chấm chọn online, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 151 ảnh trưng bày triển lãm. Kiểm tra kỹ thuật sau đó, Ban Tổ chức phát hiện 10 ảnh vi phạm Thể lệ nên đã loại ra khỏi danh sách triển lãm. Số lượng ảnh triển lãm cuối cùng là 141 tác phẩm. Sau khi có kết quả chấm chọn online, Ban Tổ chức đã gửi thông báo đề nghị các tác giả có ảnh triển lãm in phóng ảnh cỡ 30 x 45 cm. 

Ngày 26/7/2016, Hội đồng Giám khảo làm việc tập trung, chấm 141 ảnh được tác giả gửi đến dưới sự chứng kiến của những người yêu nhiếp ảnh.

Sau nhiều vòng chấm chọn, với sự công tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng Giám khảo thống nhất, chọn được bộ ảnh giải như sau: 

Kết quả cụ thể như sau:

01 Huy chương Vàng:

Tác phẩm: Cánh buồm đỏ – Tác giả: Nguyễn Đăng Đệ (Đà Nẵng)

03 Huy chương Bạc:

1.      Tác phẩm: Đảo Nam Yết anh hùng – Tác giả: Vũ Ngọc Hoàng (Khánh Hòa)

2.      Tác phẩm: Vì tương lai – Tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam)

3.      Tác phẩm: Văn minh đô thị – Tác giả: Mai Thành Chương (Quảng Nam)

04 Huy chương Đồng:

1.      Tác phẩm: Cào don – Tác giả: Đặng Kế Đức (Quảng Nam)

2.      Tác phẩm: Hang heo Vũng Điệp Khánh Hòa mùa bão – Tác giả: Đỗ Tuấn Ngọc (Khánh Hòa)

3.      Tác phẩm: Dải ngân hà – Tác giả: Lê Quang Thiện (Đà Nẵng)

4.      Tác phẩm: Tình yêu sông Hàn – Tác giả: Đào Quang Tuyên (Đà Nẳng)

07 giải Khuyến khích:

1.      Tác phẩm: Dáng muối – Tác giả: Võ Văn Phi Long (Quảng Nam)

2.       Tác phẩm: Huyền ảo Mỹ Sơn – Tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam)

3.      Tác phẩm: Một góc vịnh Nha Trang – Tác giả: Bùi Mai Thiện (Khánh Hòa)

4.      Tác phẩm: Mắt rừng – Tác giả: Trần Bảo Hòa (Đắc Lắc)

5.      Tác phẩm: Đêm Bà Nà – Tác giả: Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng)

6.      Tác phẩm: Dẫn đoàn đua – Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Bình Định)

            7.      Tác phẩm: Biển cửa Đại – Tác giả: Nguyễn Công Hưng (Đà Nẵng) 

Ảnh bộ giải: 

Tác phẩm: Cánh buồm đỏ – Tác giả: Nguyễn Đăng Đệ (Đà Nẵng) – Huy chương Vàng

Tác phẩm: Vì tương lai – Tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam) – Huy chương Bạc

Tác phẩm: Văn minh đô thị – Tác giả: Mai Thành Chương (Quảng Nam) – Huy chương Bạc

 Tác phẩm: Đảo Nam Yết anh hùng – Tác giả: Vũ Ngọc Hoàng (Khánh Hòa) – Huy chương Bạc

 Tác phẩm: Cào don – Tác giả: Đặng Kế Đức (Quảng Nam) – Huy chương Đồng

 Tác phẩm: Tình yêu sông Hàn – Tác giả: Đào Quang Tuyên (Đà Nẳng) – Huy chương Đồng

Tác phẩm: Hang heo Vũng Điệp Khánh Hòa mùa bão – Tác giả: Đỗ Tuấn Ngọc (Khánh Hòa) – Huy chương Đồng

Tác phẩm: Dải ngân hà – Tác giả: Lê Quang Thiện (Đà Nẵng) – Huy chương Đồng

Tác phẩm: Dáng muối – Tác giả: Võ Văn Phi Long (Quảng Nam) – Khuyến khích

Tác phẩm: Một góc vịnh Nha Trang – Tác giả: Bùi Mai Thiện (Khánh Hòa) – Khuyến khích

Tác phẩm: Đêm Bà Nà – Tác giả: Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng) – Khuyến khích

Tác phẩm: Huyền ảo Mỹ Sơn – Tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam) – Khuyến khích

Tác phẩm: Biển cửa Đại – Tác giả: Nguyễn Công Hưng (Đà Nẵng)  – Khuyến khích

Tác phẩm: Dẫn đoàn đua – Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Bình Định) – Khuyến khích

 Tác phẩm: Mắt rừng – Tác giả: Trần Bảo Hòa (Đắc Lắc) – Khuyến khích

 

Nguyễn Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.