Kết quả Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 19 – năm 2016 tại Hải Dương

 Sau nhiều vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo liên hoan đã chọn ra được 148 bức ảnh tiêu biểu nhất để trưng bày triển lãm, bao gồm cả bộ giải gồm: 01 Huy chương Vàng; 03 Huy chương Bạc, 04 Huy chương Đồng và 06 Giải Khuyến khích.

Dưới đây là danh sách tác giả – tác phẩm xuất sắc đoạt giải tại Liên hoan khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 19 – năm 2016:

01 Huy chương Vàng:

 – Tác phẩm “Cho ngày mai” – Tác giả Nguyễn Viết Rừng ( Hải Phòng)

03 Huy chương Bạc:

         Tác phẩm “Được mùa cá” – Tác giả Đinh Cường Quang (Nam Định);

         Tác phẩm “Xứ sở thanh bình” – Tác giả Phạm Thanh Hải (Ninh Bình);

         Tác phẩm “Cày lên luống” – Tác giả Nguyễn Trọng Nhân (Hải Dương).

04 Huy chương Đồng:

– Tác phẩm “Bình minh trên biển” – tác giả Đỗ Thanh Mai (Hải Dương);

– Tác phẩm “Vươn cao” – Tác giả Phạm Vũ Dũng(Hải Phòng);

– Tác phẩm “Ra sông” – Tác giả Lê Văn Hào (Hưng Yên);

 

 Tác phẩm “Làm sạch mộc” – Tác giả Trần Văn Lũy (Ninh Bình)

 

06  Giải Khuyến khích:

         Tác phẩm “Cô thợ trẻ” – Tác giả Nguyễn Gia Huy (Bắc Ninh);

         Tác phẩm “Đổi màu cho đất” – Tác giả Đỗ Thanh Phúc (Thái Bình);

         Tác phẩm “Hội cờ” – Tác giả Quách Ngọc Dũng (Hưng Yên);

         Tác phẩm “Lên đường” – Tác giả Trần Vũ Dũng (Hà Nam);

         Tác phẩm “Ánh sáng người thợ” – Tác giả Trần Văn Tuấn (Hải Dương);

         Tác phẩm “Vào ca” – Tác giả Dương Phượng Đại (Quảng Ninh);

Bộ ảnh giải:

Tác phẩm: “Cho ngày mai” – Tác giả: Nguyễn Viết Rừng ( Hải Phòng) – HCV

 Tác phẩm: “Cày lên luống” – Tác giả: Nguyễn Trọng Nhân (Hải Dương) – HCB

Tác phẩm: “Xứ sở thanh bình” – Tác giả: Phạm Thanh Hải (Ninh Bình) – HCB

Tác phẩm: “Được mùa cá” – Tác giả: Đinh Cường Quang (Nam Định) – HCB

Tác phẩm: “Bình minh trên biển” – Tác giả: Đỗ Thanh Mai (Hải Dương)- HCĐ

Tác phẩm: “Làm sạch mốc” – Tác giả: Trần Văn Lũy (Ninh Bình) – HCĐ

Tác phẩm: “Ra sông” – Tác giả: Lê Văn Hào (Hưng Yên) – HCĐ

Tác phẩm: “Vươn cao” – Tác giả: Phạm Vũ Dũng(Hải Phòng) – HCĐ

 Tác phẩm: “Cô thợ trẻ” – Tác giả: Nguyễn Gia Huy (Bắc Ninh) – KK

Tác phẩm: “Hội cờ” – Tác giả: Quách Ngọc Dũng (Hưng Yên) – KK

 Tác phẩm: “Lên đường” – Tác giả: Trần Vũ Dũng (Hà Nam) – KK

 Tác phẩm: “Ánh sáng người thợ” – Tác giả: Trần Văn Tuấn (Hải Dương) – KK

 

Tác phẩm: “Vào ca” – Tác giả: Dương Phượng Đại (Quảng Ninh) – KK

Tác phẩm: “Đổi màu cho đất” – Tác giả: Đỗ Thanh Phúc (Thái Bình) – KK

Hoàng Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.