Kết quả cuộc thi ảnh Xuân Quê Hương và Chim Hoa Cá Kiểng


Tính đến ngày 05/01/2018, Ban Tổ chức đã nhận được 2.041 tác phẩm của  chủ đề Xuân Quê Hương và 841 tác phẩm thuộc chủ đề Chim Hoa Cá Kiểng của 370 tác giả trên 52 tỉnh/thành trên cả nước gửi tới tham dự.

Từ ngày 07-10/01/2018, Ban Giám khảo bao gồm NSNA Hoàng Thạch Vân, NSNA Nguyễn Mạnh Sinh, NSNA Đoàn Thi Thơ, NSNA Lê Hữu Dũng, NSNA Võ Văn Hoàng đã tiến hành chấm chọn được 87 tác phẩm triển lãm thuộc chủ đề Xuân Quê Hương và 46 tác phẩm triển lãm thuộc chủ đề Chim – Hoa – Cá – Kiểng.

Ngày 14/01/2018, Ban Giám khảo tiếp tục chấm chọn ảnh giải thưởng trên ảnh giấy, kết quả cụ thể như sau:

 
Chủ đề Xuân Quê Hương:

Cúp Vàng:

Tác phẩm “Sắc màu mùa Xuân” – Tác giả: Trần Vũ Linh.

 02 Cúp Bạc:

Tác phẩm: “Hạnh Phúc” –  Tác giả: Nguyễn Hồng Nga;
Tác phẩm: “Cùng vui mùa Xuân” –  Tác giả: Trần Thế Phong.

03 Cúp Đồng:

Tác phẩm: “Tóc mới đón Xuân” –  Tác giả: Nguyễn Hữu Thông;
Tác phẩm: “Phố đi bộ ngày Xuân” –  Tác giả: Tống Trần Sơn;
Tác phẩm: “Giã bánh dày” – Tác giả:  Nguyễn Tiến Dũng.

05 Bằng Danh dự:

Tác phẩm: “Hội Xuân” –  Tác giả: Đỗ Thanh Mai;
Tác phẩm: “Tất tả đón Xuân” –  Tác giả: Lê Công Lý;
Tác phẩm: “Nụ cười Xuân” –  Tác giả: Nguyễn Văn Sẳng;
Tác phẩm: “Vui Xuân” –  Tác giả: Trần Ngọc Tuấn;
Tác phẩm: “Hái lộc đầu năm” –  Tác giả: Ngô Thanh Minh.

Những tác phẩm đoạt giải chủ đề: Xuân Quê Hương

Tác phẩm “Sắc màu mùa Xuân” – Tác giả: Trần Vũ Linh (Cup Vàng)

Tác phẩm: “Hạnh phúc” –  Tác giả: Nguyễn Hồng Nga (Cup Bạc)

Tác phẩm: “Cùng vui mùa Xuân” –  Tác giả: Trần Thế Phong (Cup Bạc)

Tác phẩm: “Tóc mới đón Xuân” –  Tác giả: Nguyễn Hữu Thông (Cup Đồng)

Tác phẩm: “Phố đi bộ ngày Xuân” –  Tác giả: Tống Trần Sơn (Cup Đồng)

Tác phẩm: “Giã bánh dày” – Tác giả:  Nguyễn Tiến Dũng (Cup Đồng)

 

Tác phẩm: “Vui Xuân” –  Tác giả: Trần Ngọc Tuấn (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Tất tả đón Xuân” –  Tác giả: Lê Công Lý (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Nụ cười Xuân” –  Tác giả: Nguyễn Văn Sẳng (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Hội Xuân” –  Tác giả: Đỗ Thanh Mai (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Hái lộc đầu năm” –  Tác giả: Ngô Thanh Minh (Bằng Danh dự)

Chủ đề: Chim – Hoa – Cá – Kiểng 

01 Cúp Vàng:

 Tác phẩm: “Ngày mới” – Tác giả: Vinh Trương.

 02 Cúp Bạc:

Tác phẩm: “Thỏa thích” – Tác giả: Ngô Thị Hồng Loan;
Tác phẩm:  “Rơi rồi mẹ ơi” – Tác giả: Bùi Trọng Hiếu.

03 Cúp Đồng:

Tác phẩm: “Búp Xuân” – Tác giả: Nguyễn Tấn Tuấn;
Tác phẩm: “Mẹ về” – Tác giả: Phạm Thuận;
Tác phẩm: “Mùa Xuân của mẹ” – Tác giả: Lê Bu.

05 Bằng Danh dự:

Tác phẩm: “Thưởng hoa” – Tác giả:  Ngô Văn Phương;
Tác phẩm: “Gọi mùa Xuân về” – Tác giả:  Hồ Văn Tiếng;
Tác phẩm: “Tam hoa” – Tác giả: Đỗ Thái Sơn;
Tác phẩm: “Hạnh phúc đong đầy” – Tác giả:  Phạm Thị Ái Nghĩa;
Tác phẩm: “Cố giữ lấy” – Tác giả: Võ Hoài Huy.

Những tác phẩm đoạt giải chủ đề Chim – Hoa – Cá – Kiểng

Tác phẩm: “Ngày mới” – Tác giả: Vinh Trương (Cup Vàng)

Tác phẩm: “Thỏa thích” – Tác giả: Ngô Thị Hồng Loan (Cup Bạc)

Tác phẩm:  “Rơi rồi mẹ ơi” – Tác giả: Bùi Trọng Hiếu (Cup Bạc)

Tác phẩm: “Mùa Xuân của mẹ” – Tác giả: Lê Bu (Cup Đồng)

Tác phẩm: “Mẹ về” – Tác giả: Phạm Thuận (Cup Đồng)

Tác phẩm: “Búp Xuân” – Tác giả: Nguyễn Tấn Tuấn (Cup Đồng)

 

Tác phẩm: “Thưởng hoa” – Tác giả:  Ngô Văn Phương (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Tam hoa” – Tác giả: Đỗ Thái Sơn (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Hạnh phúc đong đầy” – Tác giả:  Phạm Thị Ái Nghĩa (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Gọi mùa Xuân về” – Tác giả:  Hồ Văn Tiếng (Bằng Danh dự)

Tác phẩm: “Cố giữ lấy” – Tác giả: Võ Hoài Huy (Bằng Danh dự)

Mai Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.