Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “ CIEP 2016” tại Romania

 Đã có 3.161 tác phẩm của 260 tác giả từ 54 quốc gia trên thế giới tham dự các chủ đề: tự do cho ảnh màu, đen trắng, du lịch, báo chí, thiên nhiên. Tại cuộc thi này các tác giả Việt Nam giành giải thưởng sau:

Tác giả Đào Tiến Đạt giành Huy chương Vàng CIEP cho tác phẩm “Một cõi đi về” (đen trắng) và nhận bằng danh dự PSA cho tác phẩm “Những người bạn” (màu).

Tác giả Đặng Quang Vinh nhận bằng danh dự CIEP cho tác phẩm “Nhịp điệu lao động” (màu).

Ngoài ra các tác giả Nguyễn Xuân Hãn, Đỗ Hiếu Liêm, Đào Tiến Đạt, Đặng Quang Vinh, Vũ Thanh Võ Gia Tăng đều có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm trong cuộc thi.

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải thưởng và trưng bày triển lãm đăng trên: 

www.campinaexhibitions.net/ciep/results/1

Đức Thắng

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.