Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ XX

 Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được  375 tác phẩm ảnh màu và đen trắng của 34 tác giả trong tỉnh gửi tham gia. Với nội dung phản ánh những thành tựu kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh trật tự trong và ngoài tỉnh.

Qua 3 vòng chấm thi, Ban tổ chức chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích;

giải Nhất thuộc về tác giả Cao Mách (Câu lạc bộ nhiếp ảnh thành phố Bến Tre) với tác phẩm “Nhịp nhàng”. Giải Nhì thuộc về 2 tác giả: Nguyễn Dừa với tác phẩm “Bức tranh đồng bằng”, Trần Trung Hậu với tác phẩm “Thu hoạch nghêu”; giải Ba thuộc về 3 tác giả: Trần Nhân với tác phẩm “Vào khung ghế”, Hà Tôn Hiến với tác phẩm “Giờ thực hành”, Nguyễn Hoàng với tác phẩm “Giờ giải trí của các em”; Giải Khuyến khích trao cho 4 tác giả: Nguyễn Dừa với tác phẩm “Chung sức”, Trần Nhân với tác phẩm “Ngắm mục tiêu”, Cao Mách với tác phẩm “Công việc trong kho” và “Cho cá ăn”.

Các tác phẩm đoạt giải:

Tác phẩm: Nhịp nhàng – Tác giả: Cao Mách (giải Nhất)

Tác phẩm: Bức trang đồng bằng – Tác giả: Nguyễn Dừa (giải Nhì)

Tác phẩm: Thu hoạch nghêu – Tác giả: Trần Trung Hậu (giải Nhì)

Tác phẩm: Giờ giải trí của các em – Tác giả: Nguyễn Hoàng  (giải Ba)

Tác phẩm: Giờ thực hành  – Tác giả: Hà Tôn Hiến  (giải Ba)

Tác phẩm: Vào khung ghế – Tác giả: Trần Nhân  (giải Ba)

Tác phẩm: Cho cá ăn – Tác giả: Cao Mách  (giải KK)

Tác phẩm: Chung sức – Tác giả: Nguyễn Dừa  (giải KK)

Tác phẩm: Công việc trong kho – Tác giả: Cao Mách  (giải KK)

Nguyễn Dừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.