Kế toán là gì? Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp là gì?

vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp

Kế toán là gì?

Kế toán chính là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Là quá trình thu thập, phân tích và xử lý thông tin tài chính, giá trị hàng hóa, thuế trong doanh nghiệp.

Quy trình kế toán bao gồm việc tóm tắt, phân tích và báo cáo các giao dịch tài chính cho các cơ quan giám sát, cơ quan quản lý và tổ chức thu thuế. Các báo cáo được tạo ra bởi các luồng kế toán khác nhau giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp

Vai trò chính của kế toán trong doanh nghiệp là gì?

Cũng như các phòng ban và bộ phận khác trong công ty, bộ phận kế toán sẽ có những nhiệm vụ riêng cần phải thực hiện. Và với mỗi loại kế toán như đã kể trên thì cũng sẽ có những nhiệm vụ đặc trưng tương ứng.

Thế nhưng nhìn chung, vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp gồm:

  • Ghi chép lại các hoạt động tài chính của doanh nghiệp
  • Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp
  • Lập chứng từ cho tất cả các hoạt động tài chính phát sinh và có liên quan
  • Xử lý các dữ liệu để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
  • Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp
  • Tham mưu và tư vấn cho cấp quản lý, lãnh đạo

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

  • Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Websitegms.com.vn
  • SĐT: 0909 23 4545
  • Mail: kinhdoanh@gms.com.vn