Infographic: 33 Loại thực phẩm chó ăn được và không ăn được

Tin vui cho Sen và Boss: Các loại thực phẩm tốt cho chó trong danh sách dưới đây đều có trong Thức ăn hữu cơ Natural Core, Thức ăn hạt mềm Zenith và Snack Bowwow. Cụ thể: 

Natural Core và Zenith được chứng nhận không chứa các thành phần như bột bắp, đậu giá rẻ, hương liệu nhân tạo… 

Nguồn: Herepup.com

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *