Họp Ban chấp hành, Hội đồng thẩm định xét tài trợ sáng tác ảnh, xét giải thưởng xuất sắc về công trình Lý luận – phê bình và sách ảnh, xét công trình nghiên cứu LLPB và sách ảnh

 

Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam

Từ ngày 22 đến 23  tháng 11 tại 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội các Hội đồng thẩm định xét tài trợ sáng tác ảnh, xét giải thưởng xuất sắc về công trình Lý luận – phê bình và sách ảnh, xét công trình nghiên cứu LLPB và sách ảnh, Hội đồng nghệ thuật thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và tước hiệu năm 2016 bắt đầu làm việc.

Ban tổ chức đã nhận được Hồ sơ xét giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc: Sách ảnh: 04 cuốn, Ảnh tự chọn: 143 tác phẩm, Ảnh đoạt giải Quốc tế: 44 tác phẩm, Ảnh đoạt giải trong nước 116 tác phẩm. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ sáng tác: 03 cuốn sách ảnh, 03 cuốn sách Lý luận Phê bình, 12 Triển lãm, 19 hồ sơ đăng ký đề tài và 46 hồ sơ hỗ trợ sáng tác ảnh, 58 hồ sơ xin kết nạp Hội viên, 02 hồ sơ đề nghị phong tước hiệu E.VAPA/G, 02 hồ sơ đề nghị phong tước hiệu E. VAPA.

I.                   Hội đồng thẩm định xét tài trợ sáng tác ảnh gồm:

1.     Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội – Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Bùi Hỏa Tiễn, Phó Chủ tịch hội – Ủy viên

3.     Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT – Ủy viên

4.     Bà Trần Thị Thu Đông, Ủy viên BCH – Ủy viên

5.     Ông Đào Tiến Đạt, UVBCH- Ủy viên

6.     Ông Hoàng Thạch Vân, UVBCH- Ủy viên

7.      Ông Lê Nguyễn, UVBCH – Ủy viên

Hội đồng thẩm định xét tài trợ sáng tác ảnh

Hội đồng thẩm định xét tài trợ sáng tác ảnh

12 Triển lãm ảnh, 19 đề tài và 46 đề tài tác giả tự chọn sẽ được Hội đồng thẩm định và xét duyệt theo quy chế Hỗ trợ sáng tác năm 2016 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Số 88/QC-NA ngày 12 tháng 4 năm 2016.

II.                Hội đồng xét giải thưởng xuất sắc về công trình Lý luận – Phê bình và sách ảnh gồm:

1.     Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban LLPB – Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Võ Văn Thành, Ủy viên Ban LLPB – Ủy viên

3.     Ông Vũ Huyến, nhà LLPB – Ủy viên

4.     Ông Vũ Đức Tân , nhà LLPB – Ủy viên

Hội đồng xét 04 công trình sách ảnh.

III.             Hội đồng xét tài trợ công trình nghiên cứu Lý luận phê bình và sách ảnh gồm:

1.     Ông Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội –  Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ban LLPB – Ủy viên

3.     Ông Chu Chí Thành, nhà LLPB Nhiếp ảnh – Ủy viên

4.     Ông Nguyễn Việt Tiến, Ủy viên Ban LLPB – Ủy viên

5.     Bà Chu Thu Hảo, Ủy viên Ban LLPB – Ủy viên

Hội đồng xét 04 cuốn sách trong đó 02 cuốn sác về Lý luận Phê bình, 02 cuốn sách ảnh.

I.        Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và tước hiệu năm 2016

1.     Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT – Chủ tịch Hội đồng

2.     Ông Nguyễn Dần, Phó Chủ tịch HĐNT – Ủy viên

3.     Ông Đồng Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐNT- Ủy viên

4.     Ông Trần Thanh Phong, Ủy viên HHĐNT – Ủy viên

5.     Ông Bùi Minh Sơn, Ủy viên HHĐNT – Ủy viên

6.     Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên HHĐNT- Ủy viên

7.     Ông Trương Hữu Hùng, Ủy viên HHĐNT – Ủy viên

Ban tổ chức – Thi đua – Hội viên đã nhận được 05 Hồ sơ đề nghị phong tước hiệu E.VAPA/G, 02 Hồ sơ đề nghị phong tước hiệu E.VAPA, 58 hồ sơ xin kết nạp Hội viên 

Kết quả từ các Hội đồng sẽ được Ban chấp hành thông qua và công bố sau khi cuộc họp tổng kết của Ban Chấp hành.

Hoàng Trang – Thúy Chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.