Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long: Xét Hỗ trợ đầu tư tác phẩm nhiếp ảnh 2016

 Có 51 tác phẩm của 27 tác giả là hội viên Phân hội Nhiếp ảnh (Hội VHNT) tỉnh, đã qua vòng sơ tuyển tham gia. Với chủ đề được Ban Tổ chức chú trọng tại kỳ chấm ảnh – hỗ trợ đầu tư là “Đất nước hướng đến việc xây dựng nông thôn mới và Bảo vệ Tổ quốc”.

Qua 4 vòng chấm điểm, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 14 tác phẩm của 14 tác giả để xét đầu tư, cụ thể:

Loại A (2 tác phẩm):

1.     Kinh tế nhà nông (tác giả Huỳnh Thanh Thiện);

2.     Vì bình yên biển đảo (tác giả Nguyễn Hòa Bình).

Loại B (12 tác phẩm):

1.       Phút ra quân (tác giả Lê Văn Hưu);

2.       Vĩnh Long – công trình mới (tác giả Lâm Bá);

3.      Phơi tàu hủ ky (tác giả Nguyễn Bách Thảo);

4.      Mô hình mới gây giống (tác giả Hữu Nam);

5.      Ngược sông Tiền (tác giả Phạm Trí Nhân);

6.      Lên đàng (tác giả Phùng Tỷ);

7.      Bánh tráng ra lò (tác giả Lê Quang Vinh);

8.      Khi mùa lúa chín (tác giả Quốc Nguyên);

9.      Bến đợi (tác giả Hà Ngọc Ngộ);

10.    Đường về phương Nam (tác giả Nguyễn Vinh Hiển);

11.    Mùa chôm chôm chín (tác giả Hoàng Kha);

12.    Nước sạch về bản (tác giả Trần Nhành).

 

Tác phẩm: Kinh tế nhà nông – Tác giả Huỳnh Thanh Thiện.

Tác phẩm: Vì bình yên biển đảo – Tác giả Nguyễn Hòa Bình

Sắc Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.