Hội NSNAVN tổ chức Tổng kết công tác năm 2017, xem xét phương hướng hoạt động 2018.

  

Các thành viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trong buổi làm việc đầu tiên của kỳ họp

Đây là hoạt động thường niên nhận được sự quan tâm của đông đảo hội viên cả nước bởi là dịp để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các ban chuyên môn tiến hành các phần việc liên quan trực tiếp đến hội viên, cũng như nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của một năm công tác hội.

Không khí buổi làm việc đầu tiên của kỳ họp Ban Chấp hành năm 2017.

Theo đó, các hoạt động cụ thể được thống nhất như sau:

Thời gian: Từ chiều 25/11 đến 03/12/2017.

Địa điểm: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (số 3, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đối tượng:   
– Ban Chấp hành
– Hội đồng Nghệ thuật
– Ban Kiểm tra
– Ban Lý luận – phê bình.
– Thủ trưởng các Ban (cấp Vụ) và cán bộ liên quan phục vụ Hội nghị.

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

1/ Chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017:

Cơ quan Văn phòng Hội đón tiếp các Ủy viên Ban Chấp hành tại Hà Nội.

2/ Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2017 (cả ngày)

* Sáng từ: 8h30 – 11h30: Họp Ban Thường vụ.

* Chiều: Từ 14h – 17h30:

– Ban Chấp hành thông qua kế hoạch, nội dung Hội nghị; xem xét đánh giá công tác năm 2017 và nhiệm vụ 2018; giải quyết những vụ việc còn tồn đọng.

– Ban Thường vụ báo cáo Nghị quyết Ban Thường vụ họp ngày 13/10/2017. Các ủy viên Ban Chấp hành dự họp tại phòng họp tầng 6, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thành phần:

1/ Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ trì Hội nghị
2/ Ông Phạm Văn Tý

3/ Ông Lê Xuân Thăng
4/ Ông Bùi Hoả Tiễn
5/ Ông Tạ Hoàng Nguyên
6/ Bà Trần Thị Thu Đông
7/ Ông Lý Hoàng Long
8/ Ông Đào Tiến Đạt
9/ Ông Hoàng Thạch Vân
10/ Ông Trần Thanh Phong
11/ Ông Lê Nguyễn
                                                                                           
Mời dự: Chánh văn phòng Nguyễn Bá Định và Trưởng ban TC-TĐ-HV Nguyễn Đức Diệu. Thư ký: Chánh văn phòng Nguyễn Bá Định.

3/Thứ  Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2017 (cả ngày)

(Sáng từ: 8h30 – 11h30; chiều từ 14h – 17h)

* Sáng từ: 8h30 – 11h30; chiều từ 14h – 17h: Ban Chấp hành tiếp tục họp.

* Chiều: Đón các thành viên Ban LLPB: Nguyễn Hữu Thành, Võ Văn Thành, Nguyễn Việt Tiến.

4/ Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (cả ngày)

(Sáng từ: 8h30 – 11h30; chiều từ 14h – 17h)

* Sáng từ: 8h30 – 11h30;

I/  Hội đồng thẩm định xét đầu tư sáng tác ảnh tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thành phần Hội đồng gồm:

1/ Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội,                              Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Bùi Hoả Tiễn, Phó Chủ tịch Hội,                            Ủy viên
3/ Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT,                           Ủy viên
4/ Ông Tạ Hoàng Nguyên, UVTV, Trưởng ban Kiểm tra  Ủy viên
5/ Bà Trần Thị Thu Đông, UV BCH,                                  Ủy viên
6/ Ông Đào Tiến Đạt, UV BCH,                                         Ủy viên
7/ Ông Hoàng Thạch Vân, UV BCH,                                 Ủy viên
8/ Ông Lê Nguyễn, UV BCH                                              Uỷ viên

II/ Hội đồng xét giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc về công trình Lý luận – phê bình và sách ảnh năm 2017 tại Phòng quốc tế tầng 2 nhà 3 tầng, 51 Trần Hưng Đạo, HN. Thành phần Hội đồng gồm:

1/ Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban LLPB,                   Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ban LLPB,                     Ủy viên
3/ Ông Vũ Trung Huyến,  Nhà LLPB Nhiếp ảnh,               Ủy viên
4/ Ông Võ Văn Thành, ủy viên Ban LLPB,                        Ủy viên
5/ Ông Phạm Thanh Hà, Ths-Chủ nhiệm Khoa NA
    (Đại học SKĐA Hà Nội).                                                Ủy viên

III/ Hội đồng xét đầu tư công trình nghiên cứu Lý luận phê bình và sách ảnh năm 2017 tại Phòng họp tầng 6 Hội NSNAVN. Thành phần Hội đồng gồm:

1/ Ông Lê Xuân Thăng,  Phó Chủ tịch Hội,                      Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông  Nguyễn Hữu Thành, Ban LLPB,                          Ủy viên      
3/ Ông Chu Chí Thành, nhà LLPB Nhiếp ảnh,                 Ủy viên
4/ Ông  Nguyễn Việt Tiến, Uỷ viên Ban LLPB,                 Uỷ viên           
5/ Ông Vũ Đức Tân, Nhà LLPB Nhiếp ảnh,                      Uỷ viên

* Chiều: Đón các thành viên HĐNT và BKT: Đồng Đức Thành, Bùi Minh Sơn, Nguyễn Duy Anh, Trương Hữu Hùng, Trần Quốc Dũng, Ông Văn Sinh, Vũ Chiến, Nguyễn Đình Thông.
 
5/ Thứ Tư, ngày 29 tháng 11 năm 2017 (cả ngày)

* Sáng từ: 8h30 – 11h30; chiều từ 14h – 17h

I/ Sáng: Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2017 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thành phần Hội đồng gồm:

 1/ Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT,                         Chủ tịch Hội đồng
 2/ Ông Nguyễn Dần, P. Chủ tịch HĐNT,                          Ủy viên
 3/ Ông Đồng Đức Thành, P. Chủ tịch HĐNT,                  Ủy viên
 4/ Ông Trần Thanh Phong, Ủy viên HĐNT,                     Ủy viên
 5/ Ông Bùi Minh Sơn, Uỷ viên HĐNT,                             Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Duy Anh, Uỷ viên HĐNT,                        Ủy viên
7/ Ông Trương Hữu Hùng, Uỷ viên HĐNT,                      Ủy viên

Chiều: Hội đồng Nghệ thuật họp tổng kết năm 2017 – Mời Phó Chủ tịch Bùi Hỏa Tiễn tham dự.

II/ Sáng: Ban Lý Luận – Phê bình họp tổng kết năm 2017 – Mời Phó Chủ tịch Lê Xuân Thăng tham dự.

Chiều: Ban Lý luận – Phê bình thẩm định tác phẩm xét kết nạp Hội viên và Tước hiệu năm 2017 tại Phòng họp quốc tế, tầng 2 nhà 3 tầng. Thành phần Hội đồng gồm:

1/ Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban LLPB                    Chủ tịch Hội đồng                
2/ Ông Nguyễn Văn Thành, P. Trưởng Ban LLPB            Ủy viên
3/ Ông  Võ Văn Thành,Ủy viên Ban LLPB                        Ủy viên
4/ Ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban LLPB               Ủy viên
5/ Ông Nguyễn Việt Tiến, Ủy viên Ban LLPB                   Ủy viên      
6/ Bà Chu Thu Hảo, Ủy viên Ban LLPB                           Ủy viên
7/ Ông Trần Mạnh Thường. Ủy viên Ban LLPB               Ủy viên

III/ Ban Kiểm tra họp công tác năm 2017 tại Tầng 6 – VP Hội NSNAVN –  Mời Phó Chủ tịch Phạm Văn Tý tham dự. Thành phần gồm:

1/ Ông Tạ Hoàng Nguyên, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra
2/ Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Ban Kiểm tra
3/ Ông Trần Quốc Dũng, Ủy viên Ban Kiểm tra
4/ Ông Ông Văn Sinh, Ủy viên Ban Kiểm tra
5/ Ông Trần Trọng Độ, Ủy viên Ban Kiểm tra
6/ Ông Vũ Chiến, Ủy viên Ban Kiểm tra
7/ Ông Nguyễn Đình Thông, Ủy viên Ban Kiểm tra

6/ Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 (cả ngày)

I/ Hội đồng xét giải ảnh Cúp vàng VAPA (đồng thời là tác phẩm đề cử Giải Xuất sắc của Liên hiệp các Hội VHNTVN) và Giải thưởng Ảnh xuất sắc năm 2017 tại Hội trường tầng 2 nhà 3 tầng – 51 Trần Hưng Đạo, HN. Thành phần Hội đồng gồm:

1/ Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội,                              Chủ tịch Hội đồng
2/ Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội,                          Ủy viên
3/ Ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch HĐNT,                           Ủy viên
4/ Ông Nguyễn Dần, Phó chủ tịch HĐNT                         Ủy viên
5/ Ông Đồng Đức Thành, Phó chủ tịch HĐNT                 Ủy viên
6/ Ông Bùi Minh Sơn, Uỷ viên HĐNT,                              Ủy viên
7/ Ông Nguyễn Duy Anh, Uỷ viên HĐNT                         Ủy viên
8/ Ông Trần Thanh Phong, Uỷ viên BCH, HĐNT             Ủy viên
9/ Ông Trương Hữu Hùng, Uỷ viên HĐNT                       Ủy viên

II/ Tổ Thư ký tổng hợp kết quả của các Ban chuyên môn báo cáo tại cuộc họp của Ban Chấp hành về xét kết nạp hội viên, tước hiệu, đầu tư sáng tác, giải xuất sắc.

7/ Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2017 (cả ngày)

Ban Chấp hành xét Kết nạp hội viên, xét phong Tước hiệu, thông qua kết quả của các Hội đồng tại Hội trường tầng 6 – 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Thành phần gồm:

1/ Ông Vũ Quốc Khánh,                  Chủ tịch Hội                             Chủ tịch Hội đồng   
2/ Ông Phạm Văn Tý,                      UVTV – P. Chủ tịch Hội                                

3/ Ông Lê Xuân Thăng,                   UVTV – P. Chủ tịch Hội        
4/ Ông Bùi Hoả Tiễn,                       UVTV – P. Chủ tịch Hội        
5/ Ông Tạ Hoàng Nguyên,              UVTV – Trưởng Ban Kiểm tra 
6/ Ông Lý Hoàng Long,                   UVBCH – Chủ tịch HĐNT        
7/ Bà Trần Thị Thu Đông                 Ủy viên BCH                        
8/ Ông Đào Tiến Đạt,                       Ủy viên BCH                        
9/ Ông Trần Thanh Phong,              Ủy viên BCH            
10/ Ông Lê Nguyễn                         Ủy viên BCH                                    
11/ Ông Hoàng Thạch Vân,             Ủy viên BCH            
 
Mời dự: Chánh văn phòng Nguyễn Bá Định và Trưởng ban TC-TĐ-HV Nguyễn Đức Diệu.
Thư ký: Chánh văn phòng Nguyễn Bá Định.

8/ Thứ Bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

* Sáng từ 9h30: Khai mạc Triển lãm và trao giải: Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (VN-17) tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.

* Chiều từ 14g30: Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2017 tại Hội trường tầng 7 – Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam (số 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội). Thành phần gồm:

– Ban Chấp hành;
– Hội đồng Nghệ thuật;
– Ban Kiểm tra;
– Ban Lý luận – Phê bình.
– Các Ban chức năng thuộc Hội.
– Các đơn vị cấp 2 trực thuộc Hội.
– Chi hội Trưởng – Chi hội Phó các chi hội khu vực Hà Nội và các tỉnh/thành lân cận.

Hội nghị sẽ nghe trưởng các Ban báo cáo, đề xuất ý kiến của Ban, lắng nghe ý kiến của các đại biểu dự họp.
Chủ trì: Lãnh đạo Hội.

* 17g30: Liên hoan tổng kết năm tại Trung tâm Lưu trữ & Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.

Căn cứ vào kế hoạch này, hội viên cả nước sẽ nắm bắt được lịch trình các hoạt động diễn ra tại kỳ họp Tổng kết công tác năm 2017. Các hoạt động này cũng sẽ tiếp tục được Ban Biên tập Website thông tin đến bạn đọc và hội viên cả nước./.

Tin: Hoàng Trang – Ảnh: Hoàng Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.