Hồ sơ cần thiết đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa

Mới đây, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

bổ nhiệm Hòa giải viên, Thông tư 04/2020/TT-TANDTC

Hồ sơ cần thiết đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên bao gồm:

Đơn đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu số 11);

Sơ lược lý lịch (theo Mẫu số 13);

Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm);

Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, còn giá trị trong 06 tháng);

Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm một trong các giấy tờ sau đây:

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

Thủ tục đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên gồm các tài liệu sau:

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (theo Mẫu số 01);

Danh sách Hòa giải viên đề nghị bổ nhiệm (theo Mẫu số 16a);

Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mẫu số 14 và Mẫu số 15);

Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên (quy định tại khoản 2 Điều này).

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *