Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp trong ngân hàng

Mới đây, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp trong ngân hàng, Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp trong ngân hàng (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ vàn ngân hàng bao gồm:

Văn bản đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nơi người được đề nghị bổ nhiệm đang công tác;

Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh chuyên ngành được đào tạo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư này phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; văn bản công nhận của cấp có thẩm quyền đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền;

Xác nhận thời gian hoạt động chuyên môn của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn tại đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước hoặc tại các cơ quan, tổ chức khác (đơn vị khác) thì thời gian hoạt động chuyên môn của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm thời gian thực tế làm việc tại đơn vị đề nghị và thời gian thực tế làm việc tại đơn vị khác;

02 ảnh cỡ 2cm x 3cm theo quy định của Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, về hồ sơ miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp bao gồm:

Văn bản đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đó;

Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

393

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *