Giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần là 870.000 đồng

Ngày 12/11/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần , Thông tư 17/2020/TT-BYT

Giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần là 870.000 đồng (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm hồng cầu máu cụ thể như sau:

1. Các đơn vị máu toàn phần:

STT

Máu toàn phần theo thể tích

Thể tích thực  (ml) (±10%)

Giá tối đa  (đồng)

1

Máu toàn phần 30 ml

35

110.000

2

Máu toàn phần 50 ml

55

158.000

3

Máu toàn phần 100 ml

115

292.000

4

Máu toàn phần 150 ml

170

421.000

5

Máu toàn phần 200 ml

225

510.000

6

Máu toàn phần 250 ml

285

647.000

7

Máu toàn phần 350 ml

395

767.000

8

Máu toàn phần 450 ml

510

870.000

2. Các chế phẩm hồng cầu:

STT

Chế phẩm hồng cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá tối đa (đồng)

1

Khối hồng cầu từ 30 ml máu toàn phần

20

115.000

2

Khối hồng cầu từ 50 ml máu toàn phần

30

163.000

3

Khối hồng cầu từ 100 ml máu toàn phần

70

282.000

4

Khối hồng cầu từ 150 ml máu toàn phần

110

406.000

5

Khối hồng cầu từ 200 ml máu toàn phần

145

525.000

6

Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần

180

644.000

7

Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần

230

757.000

8

Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần

280

850.000

Chi tiết xem tại Thông tư 17/2020/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *