Đồn trưởng Đồn biên phòng được phạt đến 20 triệu đối với VP hải quan

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đồn trưởng Đồn biên phòng được phat đến 20 triệu đối với VP hải quan,. Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Đồn trưởng Đồn biên phòng được phat đến 20 triệu đối với VP hải quan (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 30 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng trong lĩnh vực hải quan cụ thể như sau:

– Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

– Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 128/2020/NĐ-CP có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức.

– Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức;

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

– Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, e khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

 Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/12/2020.

Lê Vy

119

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *