Cục Thuế địa phương có trách nhiệm đặt in, phát hành hóa đơn tại Nghị định 123

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ.

Cục Thuế địa phương có trách nhiệm đặt in, phát hành hóa đơn tại Nghị định 123, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Cục Thuế địa phương có trách nhiệm đặt in, phát hành hóa đơn tại Nghị định 123 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 57 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định cơ quan thuế có trách nhiệm trong quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử, cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế có trách nhiệm:

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử, hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế, phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan khác của nhà nước (công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, các cơ quan có liên quan), phục vụ nhu cầu xác minh, đối chiếu hóa đơn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

Thông báo các loại hóa đơn, chứng từ đã được phát hành, được báo mất, không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế địa phương có trách nhiệm:

Quản lý hoạt động tạo, phát hành hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

Đặt in, phát hành các loại hóa đơn để bán cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

Thanh tra, kiểm tra hoạt động tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn, chứng từ trên địa bàn.

Chi cục Thuế địa phương có trách nhiệm:

Kiểm tra việc sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; sử dụng chứng từ điện tử trong phạm vi được phân cấp quản lý thuế;

Theo dõi, kiểm tra hoạt động hủy hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính trong phạm vi được phân cấp quản lý thuế.

Ngoài ra, tại Điều 56 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử cụ thể như sau:

Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Cung cấp chính xác thông tin cần thiết để người bán lập hóa đơn.

Ký các liên hóa đơn đã ghi đầy đủ nội dung trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn đúng mục đích.

Cung cấp thông tin trên hóa đơn cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, trường hợp sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì phải cung cấp hóa đơn bản gốc, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện quy định về việc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

 Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2022.

Lê Vy

60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *