CQ Thanh tra ngân hàng là đầu mối quản lý công tác giám định tư pháp

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ban hành ngày 16/11/2020.

CQ Thanh tra ngân hàng là đầu mối quản lý giám định tư pháp, Thông tư 14/2020/TT-NHNN

CQ Thanh tra ngân hàng là đầu mối quản lý công tác giám định tư pháp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 24 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định trách nhiệm của cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám định tư pháp tại ngân hàng cụ thể như sau:

– Đầu mối quản lý chung công tác giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước: tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tư pháp, tham mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám định tư pháp; đề xuất thành lập Hội đồng giám định; nhận kết luận giám định theo quy định tại Thông tư này.

– Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

Xử lý những vấn đề mới phát sinh, khó khăn, vướng mắc, đề nghị của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, Tổ giám định tư pháp, Hội đồng giám định;

Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp;

Hằng năm, trên cơ sở đề xuất khen thưởng của các đơn vị quy định tại Điều 23 Thông tư này, phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng kịp thời khen thưởng người giám định tư pháp có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *