Chậm nhất 30 ngày phát sinh nghĩa vụ phải nộp HS khai thuế của tiền SD đất

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chậm nhất 30 ngày phát sinh nghĩa vụ phải nộp HS khai thuế của tiền SD đất, Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Chậm nhất 30 ngày phát sinh nghĩa vụ phải nộp HS khai thuế của tiền SD đất (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoản 4 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông. Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được xác định như sau:

Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất là ngày quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế chậm hoặc cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính so với thời hạn quy định của pháp luật thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biểnnhư sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành quyết định, thông báo, văn bản về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển có trách nhiệm gửi quyết định, thông báo, văn bản cho Cục Thuế nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước, sử dụng khu vực biển chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định, thông báo, văn bản.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Ty Na

32

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.