Cách xếp lương sau khi hết thời gian tập sự cho viên chức chuyên ngành CNTT

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28/10/2020.

viên chức chuyên ngành CNTT, Thông tư 29/2020/TT-BTTTT

Cách xếp lương sau khi hết thời gian tập sự cho viên chức chuyên ngành CNTT (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 29/2020/TT-BTTTT, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

– Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1;

– Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

– Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

– Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22): Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06; khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

Đối với viên chức đang làm công nghệ thông tin từ ngạch, chức danh nghề nghiệp khác sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư 02/2018/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Xem chi tiết tại Thông tư 29/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 12/12/2020.

Thùy Trâm

237

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.