Các hình thức khen thưởng dành cho Hòa giải viên có thành tích xuất sắc

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

khen thưởng dành cho Hòa giải viên, Thông tư 04/2020/TT-TANDTC

Các hình thức khen thưởng dành cho Hòa giải viên có thành tích xuất sắc (Ảnh minh họa)

Theo Điều 15 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, Hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được xem xét, khen thưởng bằng các hình thức sau:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”;

Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Trong đó:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”: Hòa giải viên có thời gian làm nhiệm vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ đủ 06 năm trở lên được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: Hòa giải viên được xem xét, tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong các trường hợp sau:

Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc công việc hòa giải, đối thoại được Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tặng thưởng Giấy khen.

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề nghị.

Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh: Hòa giải viên được tặng Giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong các trường hợp sau:

Có số lượng các vụ, việc “hòa giải, đối thoại thành” theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt từ 70% trở lên trong tổng số các vụ, việc được giao;

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đề nghị.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng khen thưởng các danh hiệu đối với Hòa giải viên thực hiện theo quy định của Luật thi đua khen thưởng, các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

3

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.