Báo cáo kết quả thực hiện giám định tư pháp tại ngân hàng bằng văn bản

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ban hành ngày 16/11/2020.

Báo cáo kết quả thực hiện giám định tư pháp, Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Báo cáo kết quả thực hiện giám định tư pháp tại ngân hàng bằng văn bản (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 23 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định trước ngày 20 hằng tháng, đơn vị được giao thực hiện giám định tư pháp, đơn vị có thành viên được giao làm đầu mối của Tổ giám định tư pháp, đơn vị có thành viên là Chủ tịch Hội đồng giám định báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện giám định về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) theo Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước ngày 25 hằng tháng.

Bên cạnh đó, trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, đơn vị được giao thực hiện giám định tư pháp, đơn vị có thành viên được giao làm đầu mối của Tổ giám định tư pháp, đơn vị có thành viên là Chủ tịch Hội đồng giám định báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện công tác giám định năm theo Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư này và đề xuất khen thưởng (nếu có), gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Ngoài ra, trước 31 tháng 12 hằng năm, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tổng kết, đánh giá về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gửi Bộ Tư pháp.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

10

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.