Bàng quang , giống như dạ dày, là một cơ quan giống như có thể mở rộng, co lại khi nó trống rỗng. Lớp lót bên trong của bàng quang kéo vào các nếp gấp và mở rộng ra để chứa chất lỏng.