07 tiêu chuẩn về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

tiêu chuẩn về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học , Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT

07 tiêu chuẩn về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 8 Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định 07 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học trình độ đại học bao gồm:

1. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm cả xếp hạng tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng) được thiết kế và triển khai thực hiện phù hợp với hình thức đào tạo từ xa, đáp ứng đúng các quy định hiện hành.

2. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra.

3. Quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai đến người học.

4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đa dạng (trực tiếp, trực tuyến), bảo đảm độ giá trị, độ tin cậy; đánh giá chính xác, khách quan và công bằng.

5. Kết quả kiểm tra, đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập.

6. Ban hành và công khai quy trình giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm tra, đánh giá để người học dễ dàng tiếp cận.

7. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học từ xa.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Ty Na

58

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.