05 tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015. Luật này gồm 10 Chương, 73 Điều quy định về nhiều nội dung liên quan tới điều tra hình sự.

tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

05 tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 18 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 quy định tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an gồm có:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Cục Cảnh sát hình sự);

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy;

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

Đồng thời, tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh gồm có:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng Cảnh sát hình sự);

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy;

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

Ngoài ra, tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện gồm có:

Đội Điều tra tổng hợp;

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Đội Cảnh sát hình sự);

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ;

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

Căn cứ tình hình tội phạm và yêu cầu thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập từ một đến bốn đội trong Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện quy định tại Khoản này; quyết định giải thể, sáp nhập, thu gọn đầu mối các đội trong Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện.

Chi tiết xem tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 có hiệu lực ngày 01/7/2016.

Ty Na

74

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.