04 trường hợp tiêu hủy biên lai từ ngày 01/7/2022

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ.

04 trường hợp tiêu hủy biên lai từ ngày 01/7/2022 , Nghị định 123/2020/NĐ-CP

04 trường hợp tiêu hủy biên lai từ ngày 01/7/2022 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 39 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định 04 trường hợp tiêu hủy biên lai bao gồm:

Biên lai đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được tiêu hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in biên lai thu phí, lệ phí.

Các loại biên lai đã lập của các đơn vị kế toán được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Tổ chức thu phí, lệ phí có biên lai không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy biên lai.

Các loại biên lai chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại Điều 39 Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng quy định biên lai được xác định đã tiêu hủy gồm:

– Tiêu hủy biên lai tự in, biên lai đặt in là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo biên lai đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

– Tiêu hủy biên lai điện tử là biện pháp làm cho biên lai điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong biên lai điện tử.

Đặc biệt, biên lai điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy biên lai điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các biên lai điện tử chưa hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

 Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2022.

Lê Vy

48

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.