04 trường hợp Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi Giấy phép liên vận CLV

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia – Lào – Việt Nam về vận tải đường bộ.

Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi Giấy phép liên vận CLV, Thông tư 20/2020/TT-BGTVT

04 trường hợp Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi Giấy phép liên vận CLV (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi khoản 1 Điều 11 Thông tư 63/2013/TT- BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi Giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy phép liên vận CLV hoặc có Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu do vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép liên vận CLV không hoạt động vận tải liên vận CLV;

Trong thời gian 06 tháng liên tục không hoạt động vận tải liên vận CLV từ 03 chuyến trở lên (chuyến được tính là cả lượt xe đi và về);

Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vận tải liên vận CLV theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư 63/2013/TT- BGTVT. 

Bên cạnh đó, bổ sung khoản 3 Điều 11 Thông tư 63/2013/TT- BGTVT về trình tự thu hồi Giấy phép liên vận CLV như sau:

Cơ quan cấp Giấy phép liên vận ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép liên vận CLV và thông báo đến cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện;

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp lại Giấy phép cho cơ quan cấp Giấy phép liên vận CLV và dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải CLV ngay khi Quyết định thu hồi có hiệu lực

Xem chi tiết tại Thông tư 20/2020/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Ty Na

70

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *